Omtrent slik det er framstilt på denne tegninga av Johannes Flintoe må Gerhard Schøning ha opplevd deler av reisa i 1774. Illustrasjon fra Beitstaden Historielag.