Kavlbru på Bjørg på Namdalseid under utgravning. Dette var en del av vegen som postruta fulgte fra postruta ble oppretta på 16-hundretallet fram til det ble kjøreveg ca. 1800. Foto Erik Stenvik.