Den engelske presten William Bilton som besøkte Namdalen i 1837 og 1839. Illustrasjon fra Beitstaden Historielag.