mandag, 30.01.2023  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

- Utforming

Godt bevarte deler av murene mot vest. Jordboret på bildet til høyre er 1 m langt. Foto: Einar Sandvik, 2016.

Flere over to meter høge, bratte og nakne steinrygger krysser platået på toppen av åsen og danner delvis naturlige voller rundt et fuktig område, der det trolig er ett eller flere oppkommer. Borgplatået er temmelig gjengrodd i dag (2016).

Berget stuper loddrett ned mot øst, mens det går en steinmur langs mesteparten av sidene mot sør, vest og nord i en lengde på 140-150 meter. I tillegg er det en ekstra mur på bortimot 60 meter i en halvsirkel utenpå hovedmuren i vest, der åsen er lettest å komme opp. Muren er lagd av bruddstein og er til dels over en meter høg og et par meter brei. Til sammen blir det altså over 200 meter med steinmurer. Det er altså lagt ned et formidabelt arbeid med muren.Parti fra muren der den er breiest. Foto: Einar Sandvik, 2016.

Yttermuren mot vest. Hovedmuren kan skimtes i bakgrunnen. Foto: Einar Sandvik, 2016.

Eldre jernalder
Egge
Egge gård
Førromersk jernalder (500 f.Kr. - Kr. f.)
Romertid ( Kr. f. - 400)
Folkevandringstid (400 - 600)
Gravfelt ved Paradisbukta og på Skåtangen
Flyfoto
Gravfelt I på Egge, Ølvisheim
Steinringene
Arkeologene graver ut en steinring
- Neverkaret
Bronsekjelen
Skikken i eldre jernalder
Gravfelt II på Egge, Eggehvammen
Gravhauger fra folkevandringstida
Arkeologene graver
Gravfelt på Hegge
Gravfelt på Helge og By
Gården By
Bygdeborger
Folkevandringstida
Korpdalshøgda
- Utforming
- Funksjon
- Kartskisse
- Adkomst
Johallpynten
- Utforming
- Funksjon
- Sammenhengende kjede
- Adkomst
Vinillen
- Utforming
- Funksjon
- Adkomst
Nattsjøberget
- Utforming
- Funksjon
- Forbindelse
- Adkomst
Hoåsen
- Utforming
- Funksjon
- Adkomst
Skansåsen
- Utforming
- Funksjon
- Adkomst
Gjevranslottet
- Adkomst
Elnanslottet
- Utforming
- Murene på Elnanslottet
- Funksjon
- Adkomst
Østvikslottet
- Utforming
- Funksjon
- Adkomst
Steinfjellet
- Utforming
- Funksjon
- Adkomst
Kvitberget
- Utforming
- Muren
- Funksjon
- Adkomst
Varder
Våttå