mandag, 18.02.2019  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Namsen bygges ut

Forfatter: Harald Duklæt

Snitt gjennom Fiskumfoss kraftstasjon. Tegning fra NTE 1923 - 1948.
Snitt gjennom Fiskumfoss kraftstasjon. Tegning fra NTE 1923 - 1948.

Gjenreisningen og optimismen etter krigen 1940 – 1945, førte til et stort behov for elektrisk kraft. Gjenreisningsbyene Namsos og Steinkjer baserte oppvarmingen på elektrisitet og husholdningene investerte i elektriske komfyrer og andre elektriske apparater etter hvert som de dukket opp.

Byggingen av nye bedrifter og opprustningen av gamle baserte seg også nå på elektrisitet som energikilde.
Den nye gruva som skulle drives i Skorovatn, og transport av kisen med taubane til Kongsmoen, ville også være avhengig av store mengder elektrisk energi.

Kraftbehovet økte raskt, og flere ulike løsninger for å dekke etterspørselen ble vurdert. Det mest praktiske var å utvide Fiskumfoss med et nytt trinn – Fiskumfoss II. Dette sto ferdig i 1950. I løpet av kort tid viste det seg at kraftproduksjonen ikke klarte å dekke behovet i vinterhalvåret.
Fiskumfoss fikk dermed sitt tredje aggregat, og var fullt utbygd i 1957.

Aunfoss kraftstasjon, som også ligger i Namsen, ble bygd ut i perioden 1955 til 1959, men det skulle komme mer i Namsenvassdraget.


Lær om virkemåten til et kraftverk.

Innledning
Det elektriske lyset
Mer historie
Steinkjer kommune
Lokale kommunale kraftverk
Mindre industristeder
Forberedelsene
NTE – oppstarten
Administrasjonen
Follafoss kraftstasjon
Linjenett og trafo-stasjoner
Utbygging og trange tider
Transformatorstasjonene
Tregt strømsalg
Økonomiske problemer
Småkraftverkene
Installasjon
Avdelingene
Elektriske husinstallasjoner
- sikringstavler og   sikringsskap
- fusk og tyvsikringer
- leder og kabler
- glansgarnperioden
- elektriske ovner
- kulo- og plastledninger
- skjulte installasjoner
- avregningen mot   elverket
Nye rutiner og nytt kontorbygg
Flere kraftverk
Namsen bygges ut
Namsenvassdraget
NTE - dagens kraftverk
Driftsavdeling II
Anleggsingeniøren
Linjestikking
Beregning og bestillinger
Utregning og linjeprofiler
Profiltegning
Transport
Fjellboring
LandRoveren
Arbeidsdagen
Stolpereising
Store løft I
Store løft II
Stolpesko
Lina
Vossavinsj
En alvorlig ulykke
NTE år 2010 - -
Emil Astrup
Kilder og forfattere