mandag, 18.01.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Fossene i Ogna

Østre delen av Lustadvatnet teikna av ingeniør J. Munch i 1914. Kartkopi frå Odd Erling Saksvoll.

Ingeniør Munch hadde i sine beregninger kome til at alle fossane i Ogna tilsaman ville gje ca. 7000 hk ved utbygging.
I planene for utbygging er det foreslått ein 4 meter høg dam i Rokta, i ”Struben” nedafor Roktdalssetra. Dette ville truleg kunna blitt utnytta til ca. 1800 hk, noko som ikkje var så lite på den tid.

I Lustadvatnet var det frå før ein dam med 3 meters høgd. Denne meinte ein å kunne bygge opp til 5 meter utan større skader. Dette ville gjeve 4500 hk.
I Mokkaelva var det ein steinfylt tømmerdam på 2,8 meter høgd. Dammen var 60 meter brei og stod på dårleg grunn. Med å bygge opp denne til 3 meter kunne ein herifrå få ut 1000 hk.
Etter at Mokkaelva renn saman med Rokta heiter elva Ogna.

Av større fosser som var aktuelle for kraftutbygging kan vi ta med:
”Skjællgrindfossene”, med samla fallhøgd på ca. 30 meter, kan gje ca. 2400 hk.
”Støafoss” , med fallhøgd på 12 meter, kan aukas til 14 meter, og gje ca. 1200 hk.
”Brandseggfossene” , fallhøgd omtrent 15 meter, kan truleg gje 1300 hk.

Starten på vannkraftutbygginga i Ogndal
To private kraftverk
Fossekomiteen
Fossene i Ogna
Fossekomiteen utvides
Støafossen – eigedomsforhold
Brev til Kongen – innleiinga
Utbygginga i Støafossen
Ulike avtaler
Byggearbeidene
Strømleveransen kom i gang
Gaulstadbygda
Leveransen til Steinkjer
Bestyrerne
Dammen sprenges
Linja til Steinkjer forsterkes
Forslag om salg
Slutten for Støa kraftverk
”Nord-Trøndelag” 8/10 1920
”Nord-Trøndelag” 30/11-1920
Brevet til Kongen