fredag, 15.01.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Fossekomiteen utvides

Hovedfallet. Skjellegrindfossen begynner nedenfor brua ved Skjellegrind, men hovedfallet er ca. 300 meter lenger nede. Foto: Lars Petter Tønne.

Det var bestemt at det skulle settes i gang utbygging av Skjellegrindfossen våren 1914. Derfor vart ”Fossekomiteen” utvidet til 9 medlemer, og delt i eit fosse-, finans- og fløytingsutval.

Ei utbygging ville jo komme til å gripe inn i fløytingsforholda i elva. Det var inngått kontrakt med John P. Skillegrind om kjøp av hans andel i fossen, og det var gitt konsesjon på bygging av høgspentline ned til Steinkjer. Ein ingeniør Haneborg var engasjert til å leia utbygginga – han hadde og hatt planlegginga.

Alt var såleis vel tilrettelagt, men det vart ikkje til noko meire. Eller var det berre ei utsettelse? I alle fall vart det så seint som vinteren 1915 – 16 kjøpt inn 240 furustolper på rot i Kjesbu almenning, til høgspentlina.

Starten på vannkraftutbygginga i Ogndal
To private kraftverk
Fossekomiteen
Fossene i Ogna
Fossekomiteen utvides
Støafossen – eigedomsforhold
Brev til Kongen – innleiinga
Utbygginga i Støafossen
Ulike avtaler
Byggearbeidene
Strømleveransen kom i gang
Gaulstadbygda
Leveransen til Steinkjer
Bestyrerne
Dammen sprenges
Linja til Steinkjer forsterkes
Forslag om salg
Slutten for Støa kraftverk
”Nord-Trøndelag” 8/10 1920
”Nord-Trøndelag” 30/11-1920
Brevet til Kongen