mandag, 18.01.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Brev til Kongen – innleiinga

I 1917 gjekk Ogndal kommune bort frå planene om utbygging i Skillegrindfossen til fordel for Støafossen. Flg. dokument vart ved dette høve sendt til kongen i statsråd:

Til Kongen.

Ogndalens kommune agter at foreta utbygning av en av sine fosse i Ogna Vasdrag, i dette øiemed har kommunen ladet utarbeide planer med beregninger og omkostningsoverslag i forskjellige alternativer, nemlig

I. Utbygning av Havdafossen med regulering av Lustadvand og Rokta vasdraget.

II. Utbygning av Havdafossen med regulering av Lustadvand.

III. Utbygning av Støafossen med regulering av Lustadvand.

For alternativ I vil lov om vasdragsreguleringer av 4/11 1911 finde anvendelse.

Derimot er det tvilsomt, som alternativ II og III, som alene forutsætter regulering av Lustadvand og tætning av den existerende dam fra Mokkavand, omfattes av den nævnte lov, i denne anledning vil man paapeke følgende:

For Lustadvand har der i umindelige tider staaet dam, denne dam, som i de sidste 20 aar har havt en høide av 3,2 meter, har været benyttet av Ogndalsbrukets eiere (Ogndalsbruket tilhører nu kommunen) og disse har disponert vandet efter forgodtbefinnende.

Starten på vannkraftutbygginga i Ogndal
To private kraftverk
Fossekomiteen
Fossene i Ogna
Fossekomiteen utvides
Støafossen – eigedomsforhold
Brev til Kongen – innleiinga
Utbygginga i Støafossen
Ulike avtaler
Byggearbeidene
Strømleveransen kom i gang
Gaulstadbygda
Leveransen til Steinkjer
Bestyrerne
Dammen sprenges
Linja til Steinkjer forsterkes
Forslag om salg
Slutten for Støa kraftverk
”Nord-Trøndelag” 8/10 1920
”Nord-Trøndelag” 30/11-1920
Brevet til Kongen