fredag, 15.01.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Ulike avtaler

Området øst for Støa vart berørt av ei eventuell oppdemming, "Storenget" (midt på kartet) måtte fraflyttes. Kartkopi frå Odd Erling Saksvoll.

I forbindelse med overtakelse av utbyggingsrettighetene i Støafossen ble det inngått avtale om ”uten tidsbegrænsning” å levere 40 kW til Grøtan, og for 33 år 19 kW til Kolåsen, Overreingårdene og Finstad. Det var berre Grøtan som hadde rettigheter i sjølve fossen, men de andre var delaktige i det private kraftverket der, og som nå måtte innstille.

Det var 15 eiendommer ovenfor Støa som vart berørt av utbygginga, d.v.s. av oppdemminga ovenfor fossen, og her vart det ytt erstatning etter ekspropriasjonsskjønn, avhjemlet i 1921. Ein gård måtte fraflyttes, nemlig ”Storenget”, som da eides av Elias Gaundal. Samla erstatning for stolpegrunn til høgspentlinene kom på kr 16.130,-, etter minnelig overenskomst i kvart enkelt tilfelle.

Starten på vannkraftutbygginga i Ogndal
To private kraftverk
Fossekomiteen
Fossene i Ogna
Fossekomiteen utvides
Støafossen – eigedomsforhold
Brev til Kongen – innleiinga
Utbygginga i Støafossen
Ulike avtaler
Byggearbeidene
Strømleveransen kom i gang
Gaulstadbygda
Leveransen til Steinkjer
Bestyrerne
Dammen sprenges
Linja til Steinkjer forsterkes
Forslag om salg
Slutten for Støa kraftverk
”Nord-Trøndelag” 8/10 1920
”Nord-Trøndelag” 30/11-1920
Brevet til Kongen