søndag, 17.01.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Byggearbeidene

Signatur Wald. Ignacius. Kopi frå Odd Erling Saksvoll.

Ingeniør Waldemar Ignacius, Bergen ble antatt til å lede byggearbeidene. Kostnadsoverslaget kom på 800.000 kroner, og denne sum vart skaffa til veie ved opptak av lån i Kristiania Sparebank og i Trondhjems Sparebank, halvparten i kvar bank, begge steder med pant i e.verket og i Ogndalsbruket.

Arbeidet kom i gang høsten 1918, men det var berre grunn- og fjellarbeider i fossen som vart utført denne vinteren. Grunnet stor vassføring og fløytinga kom ikke bygging av dam og kraftstasjon i gang før ut i juli 1919, men linjebygginga begynte tidlig på våren.

Stolper og stein var da for en stor del utkjørt om vinteren. Det ble også bygget reguleringsdam i Lustadvatnet, den gamle fløytingsdammen her var ikke tilstrekkelig. I Mokkavatnet derimot ble det ikke gjort noe med dammen nå.

Starten på vannkraftutbygginga i Ogndal
To private kraftverk
Fossekomiteen
Fossene i Ogna
Fossekomiteen utvides
Støafossen – eigedomsforhold
Brev til Kongen – innleiinga
Utbygginga i Støafossen
Ulike avtaler
Byggearbeidene
Strømleveransen kom i gang
Gaulstadbygda
Leveransen til Steinkjer
Bestyrerne
Dammen sprenges
Linja til Steinkjer forsterkes
Forslag om salg
Slutten for Støa kraftverk
”Nord-Trøndelag” 8/10 1920
”Nord-Trøndelag” 30/11-1920
Brevet til Kongen