fredag, 26.02.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Byggearbeidene

Teikning av eit av W. Ignacius sine stolpearrangement. Kopi frå Odd Erling Saksvoll.

Ingeniør Waldemar Ignacius, Bergen ble antatt til å lede byggearbeidene. Kostnadsoverslaget kom på 800.000 kroner, og denne sum vart skaffa til veie ved opptak av lån i Kristiania Sparebank og i Trondhjems Sparebank, halvparten i kvar bank, begge steder med pant i e.verket og i Ogndalsbruket.

Arbeidet kom i gang høsten 1918, men det var berre grunn- og fjellarbeider i fossen som vart utført denne vinteren. Grunnet stor vassføring og fløytinga kom ikke bygging av dam og kraftstasjon i gang før ut i juli 1919, men linjebygginga begynte tidlig på våren.

Stolper og stein var da for en stor del utkjørt om vinteren. Det ble også bygget reguleringsdam i Lustadvatnet, den gamle fløytingsdammen her var ikke tilstrekkelig. I Mokkavatnet derimot ble det ikke gjort noe med dammen nå.

Starten på vannkraftutbygginga i Ogndal
To private kraftverk
Fossekomiteen
Fossene i Ogna
Fossekomiteen utvides
Støafossen – eigedomsforhold
Brev til Kongen – innleiinga
Utbygginga i Støafossen
Ulike avtaler
Byggearbeidene
Strømleveransen kom i gang
Gaulstadbygda
Leveransen til Steinkjer
Bestyrerne
Dammen sprenges
Linja til Steinkjer forsterkes
Forslag om salg
Slutten for Støa kraftverk
”Nord-Trøndelag” 8/10 1920
”Nord-Trøndelag” 30/11-1920
Brevet til Kongen