mandag, 18.01.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Strømleveransen kom i gang

Maskinrommet i Støa kraftstasjon. Bilde frå Odd Erling Saksvoll.

Etterkrigsinflasjonen slo ut for fullt dette året, og overskridelse av kostnadsoverslaget lot da heller ikke vente lenge på seg. Allerede mot slutten av året viste det seg å bli nødvendig med mer penger, og et lån på kr. 320.000,- ble opptatt i Innherreds Kreditbank, Steinkjer. I tillegg hadde de jo i mellomtida fått frigjort en god del kapital ved salget av ”A/S Steinkjerfossen Mølle & e.verk”.

Men byggearbeidene gikk greitt unna, kraftstasjonen var ferdig og maskinene prøvekjørt i midten av april 1920, og linjenettet var også ferdig nedenfor Støa. Det samme var også husinstallasjonene, men her hadde det i løpet av vinteren kommet nye forskrifter, slik at det nå måtte en del mindre omgjøringer til før de kunne bli godkjent. Men kring midten av juni var alt klart, og strømleveransen kom i gang til nedre del av bygda. Og, visstnok til jul i 1920 kunne også de fleste av innbyggerne i øvre Ogndal kaste parafinlampene.

Starten på vannkraftutbygginga i Ogndal
To private kraftverk
Fossekomiteen
Fossene i Ogna
Fossekomiteen utvides
Støafossen – eigedomsforhold
Brev til Kongen – innleiinga
Utbygginga i Støafossen
Ulike avtaler
Byggearbeidene
Strømleveransen kom i gang
Gaulstadbygda
Leveransen til Steinkjer
Bestyrerne
Dammen sprenges
Linja til Steinkjer forsterkes
Forslag om salg
Slutten for Støa kraftverk
”Nord-Trøndelag” 8/10 1920
”Nord-Trøndelag” 30/11-1920
Brevet til Kongen