fredag, 15.01.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Gaulstadbygda

Kartet viser den planlagde linja frå Støa til Gaulstad. Kart frå Odd Erling Saksvoll.

Men Gaulstadbygda sto igjen. Innbyggerne her søkte i 1921, men herredstyret vedtok at ”Linjebygging til Gaulstad bør utstå i påvente av yderligere nedgang i material- og arbeidsprisene, utbygging nu vil bli for dyr i forhold til påregnet leveranse av elektrisk strøm”. Det manglet ikke at prisene kom til å gå ned, men likevel fikk ikke folket der oppe elektrisk kraft før langt bortimot 40 år senere. Da lå vel prisene igjen i alle fall på 1921-nivå, men det blir jo en annen sak. Vel, verket var fullført, men det hadde kommet til å koste vel det dobbelte mot opprinnelig kalkulert.

De første strømtariffer som ble fastsatt så slik ut: Til lys, etter vippemåler, kr. 300,- pr.kW/år, ”uten begrænsning i brugstid og brugsmåte”. Til motorkraft, over ”dobbelt tariffmåler”, 15 øre pr. kWt i dagslys, 35 øre etter at det var blitt mørkt. Dette var vel for å unngå stor belastning på nettet i den mørke tid av døgnet, men hvordan dette ble kontrollert skal være usagt. En vil nødig bruke uttrykket ”undermåler” i denne forbindelse.

Starten på vannkraftutbygginga i Ogndal
To private kraftverk
Fossekomiteen
Fossene i Ogna
Fossekomiteen utvides
Støafossen – eigedomsforhold
Brev til Kongen – innleiinga
Utbygginga i Støafossen
Ulike avtaler
Byggearbeidene
Strømleveransen kom i gang
Gaulstadbygda
Leveransen til Steinkjer
Bestyrerne
Dammen sprenges
Linja til Steinkjer forsterkes
Forslag om salg
Slutten for Støa kraftverk
”Nord-Trøndelag” 8/10 1920
”Nord-Trøndelag” 30/11-1920
Brevet til Kongen