fredag, 15.01.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Leveransen til Steinkjer

Kart med linjetrasé frå Støa til Steinkjer. Kart frå Odd Erling Saksvoll.

Som nevnt var det inngått avtale med Steinkjer om levering dit, men p.g.a. at det nå bl.a. ble aktuelt med en ny linjetrasè dit måtte det til ny konsesjonssøknad. Denne ble av fylkesmannen forelagt det senere Fylkesverket, som nå var i etableringsfasen. De mente at den maksimumsleveranse som var nevnt i avtalen burde inntas i konsesjonsbetingelsene, men dette tok Ogndal ille opp, da de mente seg å være i stand til å levere atskillig mer enn de 300 kW, om Steinkjer ønsket det. Dette var å gripe inn i andres økonomiske disposisjoner på utilbørlig vis. Fylkesverket satte også fingeren på at Ogndal hadde en nettspenning på 7.500 volt, en helt annen enn den de kom til å kjøre med, og som ville vanskeliggjøre en eventuell samkjøring i framtida. Til dette bemerket herredstyret at Ogndal e.verk var planlagt lenge før Fylkesverket var påtenkt.

Starten på vannkraftutbygginga i Ogndal
To private kraftverk
Fossekomiteen
Fossene i Ogna
Fossekomiteen utvides
Støafossen – eigedomsforhold
Brev til Kongen – innleiinga
Utbygginga i Støafossen
Ulike avtaler
Byggearbeidene
Strømleveransen kom i gang
Gaulstadbygda
Leveransen til Steinkjer
Bestyrerne
Dammen sprenges
Linja til Steinkjer forsterkes
Forslag om salg
Slutten for Støa kraftverk
”Nord-Trøndelag” 8/10 1920
”Nord-Trøndelag” 30/11-1920
Brevet til Kongen