fredag, 15.01.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Bestyrerne

Erling Saksvoll på sin Indian motorsykkel ved Bolås i Ogndal i 1923. Foto: Erling Saksvoll.

Den første ansatte bestyrer, S. Scharfenberg ble bare knapt et år i stillingen. Høsten 1920 ble så Ludvig O. Hollås ansatt, men da han nesten samtidig ble ansatt i tilsvarende stilling i Steinkjer tok han denne. Den ansatte nr. 2, Sverre Bye tok da stillingen her, men også han ble bare knapt året. I 1921 ble så Fridtjof Aasenhus ansatt. Han ble i 2 år, og etter ham var Andreas Mo Sletten bestyrer til i 1929. Da ble Erling Saksvoll fra Ålen ansatt, og han var da bestyrer her så lenge kommunen eide verket, og senere avdelingsbestyrer ved Fylkesverket. Einar Finstad ble ansatt som maskinist i stasjonen i 1921, og hadde denne stillingen så lenge verket var i drift.

Som linjemontør fra starten av ble ansatt Oddleiv Munkeby, Frol. Han ble drept ved en sørgelig ulykke den 17. august 1922, bare 25½ år gammel. Under arbeid i en transformator ved Hollåsen kom han borti en strømførende høyspentledning og var død momentant.

Montør etter ham ble den senere bestyrer, Saksvoll. Da han ble bestyrer ble Einar Gruben fra Mo i Rana ansatt som montør, og hadde denne stillingen til lenge etter at verket var overtatt av fylket.

E.verket starta i 1920 opp med salg av elektrisk utstyr i kommunen, men denne del av virksomheten ble ikke så langvarig.

Starten på vannkraftutbygginga i Ogndal
To private kraftverk
Fossekomiteen
Fossene i Ogna
Fossekomiteen utvides
Støafossen – eigedomsforhold
Brev til Kongen – innleiinga
Utbygginga i Støafossen
Ulike avtaler
Byggearbeidene
Strømleveransen kom i gang
Gaulstadbygda
Leveransen til Steinkjer
Bestyrerne
Dammen sprenges
Linja til Steinkjer forsterkes
Forslag om salg
Slutten for Støa kraftverk
”Nord-Trøndelag” 8/10 1920
”Nord-Trøndelag” 30/11-1920
Brevet til Kongen