fredag, 15.01.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Dammen sprenges

Løyping av tømmer ut gjennom Havddammen i Lustadvatnet. Foto: Ogndal historielag

Den nye dammen i Lustadvatnet sprengtes den 29. november i 1920, men vatnet gjorde heldigvis ikke større skade ned gjennom elva. Det traff seg slik at elektrisitetskomitè og formannskap hadde møte i Støa da flommen nådde dit, så de fikk fra orkesterplass iaktta hvordan dette kom til å ta seg ut nede i den nye kraftstasjonen. Da det så ut til å gå bra der nede reiste de i to biler opp til Lustadvatnet, og tok seg ut til damstedet for å ta skaden i øyesyn. Ulykka medførte at verket i perioder denne første driftsvinteren hadde problemer med for lite vannføring. Den gamle fløtingsdammen der oppe hadde av A/S Meraker Bruk blitt forlangt revet da den nye dammen ble bygd, ellers kunne en nå ha hatt en reserve i denne. Havddammen ble gjenoppbygd sommeren 1921.


Den nye dammen i Lustadvatnet - Havddammen - vart sprengt av flommen i 1920. Foto: Ogndal historielag

Starten på vannkraftutbygginga i Ogndal
To private kraftverk
Fossekomiteen
Fossene i Ogna
Fossekomiteen utvides
Støafossen – eigedomsforhold
Brev til Kongen – innleiinga
Utbygginga i Støafossen
Ulike avtaler
Byggearbeidene
Strømleveransen kom i gang
Gaulstadbygda
Leveransen til Steinkjer
Bestyrerne
Dammen sprenges
Linja til Steinkjer forsterkes
Forslag om salg
Slutten for Støa kraftverk
”Nord-Trøndelag” 8/10 1920
”Nord-Trøndelag” 30/11-1920
Brevet til Kongen