fredag, 15.01.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Slutten for Støa kraftverk

Støa kraftverk under den såkalte "Valgfloa" i 1947. Foto Ogndal historielag.

Men våren 1941 ble det innledet forhandlinger med Fylkesverket, og en kom omsider fram til enighet om full overdragelse av e.verket med linjenett og utbyggingsrettigheter for 790.000 kroner. Det gjensto bare å bli enig om betalingsmåten. Dette, kanskje også andre ting, gjorde at ikke før i desember 1944 blir avtalen behandlet i ”Herredstinget”, og ordføreren vedtar da å godkjenne den (førerprinsippet).

Den endelige kontrakt ble imidlertid ikke opprettet før etter frigjøringa, men uten vesentlige endringer. Kontrakten, datert 12. juli 1945, godkjent av herredstyret 13. august, gikk ut på at Fylkesverket skulle betale 31.000 kroner pr. år i 25 år + renter av den til kvar tid gjenstående gjeld. Dertil skulle gården Grøtan, med utgangspunkt i avtalen av 1918, ha gratis 5 kW strøm for like langt tidsrom.

Dermed ender Ogndal kommunale elektrisitetsverks historie. Det gjenstår bare å nevne at en sommer i begynnelsen av 1960-åra slo lynet ned i kraftstasjonen og gjorde så stor skade at Fylkesverket besluttet å ikke sette den i stand igjen. Forbruket av elektrisk energi var nå blitt så stort at det lille Støafossen kunne produsere ble vel bare som en dråpe i havet. Dermed endte også Støa kraftstasjons historie.

Starten på vannkraftutbygginga i Ogndal
To private kraftverk
Fossekomiteen
Fossene i Ogna
Fossekomiteen utvides
Støafossen – eigedomsforhold
Brev til Kongen – innleiinga
Utbygginga i Støafossen
Ulike avtaler
Byggearbeidene
Strømleveransen kom i gang
Gaulstadbygda
Leveransen til Steinkjer
Bestyrerne
Dammen sprenges
Linja til Steinkjer forsterkes
Forslag om salg
Slutten for Støa kraftverk
”Nord-Trøndelag” 8/10 1920
”Nord-Trøndelag” 30/11-1920
Brevet til Kongen