fredag, 15.01.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

”Nord-Trøndelag” 8/10 1920

Avisa A/S Nord-Trøndelag i Steinkjer. Foto fra Aage Langhammer.


____________________________________________________________

Ogndal kommunale elektricitetsverk


Lys over bygden.

I øvre Ogndal gjenstaar en del linjearbeider m.v.Ogndal kommunale elektricitetsverk har nu været i virksomhet en tid, og kraftstasjonen i Støafossen senner ut elektrisk energi både til Ogndal og en stor del av Steinkjer by.

Den skaffer et pent, klart lys. I den ytre del av bygden – det vil i denne forbinnelse si bygden utenfor Støa – er nu installasjon foretatt i de aller fleste heimene, både store og små, så de kan gjøre sig gagn av krafta fra Støafossen. Men det er dog noen få heimer enda som ikke har fått sin nye gjest, tjener og hersker i bygden indenfor sitt område.

Hvad øvre Ogndalen angår er det forholdsvis få som har fått lys og kraft fra Støa. Hovedledning fra Støa til Skjellegrind er lagt, men der gjenstår bygning av flere sidelinjer. Bl.a. mangler der en transformator ved Vaalen, så de må vente en tid ennu på det nye lyset både på Vaalen skole og andre i Vaalen og Giskaasgrenna. Men det kommer vel.

I anledning kommunens kjøp av Storenget fordi at en hel del av denne eiendom blir satt under vann på grunn av oppdemningen i Støa, har det været en del forhandlinger. Bl.a. har forhollet med et makeskifte spillet inn. Etter hvad vi har hørt skal det nu være besluttet at grenserne for eiendommen skal gå etter de grenser som blev bestemt ved det omtalte makeskifte, men Storenget – det vil si kommunen – får plikt til å holle istand alle nødvendige gjerder for eiendommen.

Starten på vannkraftutbygginga i Ogndal
To private kraftverk
Fossekomiteen
Fossene i Ogna
Fossekomiteen utvides
Støafossen – eigedomsforhold
Brev til Kongen – innleiinga
Utbygginga i Støafossen
Ulike avtaler
Byggearbeidene
Strømleveransen kom i gang
Gaulstadbygda
Leveransen til Steinkjer
Bestyrerne
Dammen sprenges
Linja til Steinkjer forsterkes
Forslag om salg
Slutten for Støa kraftverk
”Nord-Trøndelag” 8/10 1920
”Nord-Trøndelag” 30/11-1920
Brevet til Kongen