mandag, 18.01.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

”Nord-Trøndelag” 30/11-1920
______________________________________________________________

En ulykke i Ogndal.Reguleringsdammen ved Havdosen Sprengt.


Kan faa leie følger for det komm. Elektricitetsverk.Igår i middagstiden blev folk oppe i øvre Ogndal opmerksom på at Ogna plutselig blev så stor. Fra Skjellegrind blev det straks telefonert til Støa, hvor elektricitetskomiteen, ordføreren og flere var samlet til møte. Allerede straks frygtet folk for at det var no historier med reguleringsdammen ved Lustadvatnet, på Havdosen.

Ordføreren og elektricitetskomiteen tok da straks biler og reiste opover, og det viste sig at reguleringsdammen ved Havdosen var sprunget.

Landkarrene stod igjen, men dammens midtparti, i en lengde av omkring 10 meter var ødelagt av vasstrykket. Dette parti bestod vesentlig av tre- og jernverk.

Dammen blev bygget i fjor, og kostet omkring 60.000 kroner.

Hvad som er den egentlige årsak til ulykken kan enda ikke sies. Men sikkert er det at dammen ikke har været sterk nok.

A/S Meraker bruk, som eier dam- og fløtningsrettigheter i Ogna, gjorde krav på at den gamle dammen som stod overfor den nyopførte, skulle taes vekk. Dersom den gamle dammen hadde fått stå, vilde det nu ha været til stor hjelp.

Det er straks tatt initiativ til å utbedre skaden så vidt mulig, men det er jo vanskelig på denne tid. Og blir det en streng vinter kan ulykken få slemme følger for Ogndal kommunale elektricitetsverk, og for Steinkjer by med.

Starten på vannkraftutbygginga i Ogndal
To private kraftverk
Fossekomiteen
Fossene i Ogna
Fossekomiteen utvides
Støafossen – eigedomsforhold
Brev til Kongen – innleiinga
Utbygginga i Støafossen
Ulike avtaler
Byggearbeidene
Strømleveransen kom i gang
Gaulstadbygda
Leveransen til Steinkjer
Bestyrerne
Dammen sprenges
Linja til Steinkjer forsterkes
Forslag om salg
Slutten for Støa kraftverk
”Nord-Trøndelag” 8/10 1920
”Nord-Trøndelag” 30/11-1920
Brevet til Kongen