mandag, 30.01.2023  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Helleristningsfelt på Bardal

Tegning av Bardalsfeltet
Tegning av Bardalsfeltet

En rekner med at helleristninger med motiver fra jordbruk og sjøfart er laga i bronsealderen. På gårdene Bardal, Hammer, Homnes og Skjevik er det funnet både jordbruksristninger og veideristninger, mens det bare er funnet jordbruksristninger på gårdene Benan, Hofstad, Lagtu, Lilleby, Skjeflo, Tessem og Utgård.

Helleristningsfeltet på Bardal er det mest kjente. Det ble funnet på slutten av 1800-tallet, og er blitt tegna og undersøkt flere ganger.

Ofte ble helleristningene laga på bergvegger i nærheten av vatn. Slik lå også helleristningsfeltet på Bardal plassert i yngre steinalder, men i bronsealderen var nok bergveggen et stykke unna sjøen på grunn av landhevinga..

Bronsealder
Gravhaugen på Skåtangen
Plassering
Utforming
Gravfeltet på Toldnes
Plassering
Utgraving av feltet
Funn
Utforming av gravrøysene
Frøset
Helleristningsfelt på Bardal
Teknikk
Motiver
Skip
Spiraler
Spiraler som malstrømsymbol
Husdyr
Redskap
Mannsfigur
Fotsåler