tirsdag, 07.02.2023  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
 
 
 
 
 
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

En oversikt over utviklinga

Forfatter: Jarle Skjei

Vi ser en begynnende industrialisering, der utviklinga av meierivesenet dominerer. Steinkjær Meieri anno 1877. Illustrasjon fra Steinkjer Meieri.

I siste halvpart av 1800-tallet gjennomgikk ladestedet og bygdene omkring en kraftig utvikling. Ved inngangen til 1850-åra var det enda et gammelmodig samfunn, stort sett slik det hadde vært i generasjoner. Omkring 1900 var det langt på veg et moderne samfunn. Hva hadde skjedd?

Strandstedet hadde fått status som ladested. Det hadde blitt et eget prestegjeld sammen med Egge. Dessuten gjorde liberaliseringa av næringslivet det mulig å etablere seg som kjøpmenn i ladestedet. Bondesamfunnet var i sterk endring. Husmannsvesenet som på 1850-tallet nådde toppunket i utvikling, var langt på veg avvikla omkring 1900. Bøndene måtte investere i maskiner som f. eks. slåmaskinen, de begynte å grøfte jorda og sprenge vekk stein på innjorda og de begynte å bruke kunstgjødsel. Samtidig var det mange som reiste ut. Noen fant en ny tilværelse i det nye ladestedet, men de fleste reiste lenger bort, til byen (Trondheim) og kystområdene i Trøndelag og Nordland. Mange drog ”over there”, til Amerika.

Vi ser en begynnende industrialisering, der utviklinga av meierivesenet dominerer. Politisk er folk aktive, gjerne venstrefolk som kjempa for utvida stemmerett, og mot union med Sverige.

Forskjellige organisasjoner vokste fram ved overgangen til et nytt samfunn. Dugnadsånden i alle livets tilskikkelser hadde skranta. No fikk vi brannforsikringsselskaper, (alt fra 1846), misjonsforeninger, avholdsbevegelse, ungdomslag og mållag. Og kanskje viktigst, skytterbevegelsen, en irregulær hær som motvekt til det etablerte forsvar.

Innledning
En oversikt over utviklinga
Oversikt over folketallet
Strandstedet
Soldater på Steinkjersannan
Gammel bebyggelse
Brygger på Nordsia
Nedre Elvegate
Fra strandsted til ladested
Byen utvikler seg
Viktige institusjoner etableres
Havn i elveløpet
Steinkjersannan
Bygdene i forandring: Det store hamskiftet
Nye vekster
Husdyrbruk
Nye driftsmåter
Gårdene i endring
Husmannsvesenet
Oversikt over husmannsplasser, husmenn med jord
Hvem vart husmann?
Plassene
Kostholdet
Innredningen
Husmann og bonde
Avvikling
Utvandringa til Amerika
Emigrasjonen. Utviklinga videre på 1800-tallet
Årsakene til utvandringa
Den første industriutbygginga
Virksomheter blir etablert
Oversikt over meierier
Landbruksutdanning
Brenneri
Teglverk
Trana Teglverk
Bergverk
Utbygginga ved Byafossen
De store sagbrukene i Bogen og Steinvika
Jektbygging og jektfart
Jekta
Jektbygginga
Skipsfart
Vegsamband
Nye veier
Bruer og skysskifter
Post
Telegraf og telefon
Kommunene
Økonomi
Fastskolen
Skoleutbygging
Folkehøgskole
En avrunding