mandag, 06.02.2023  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
 
 
 
 
 
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Oversikt over folketallet

Forfatter: Jarle Skjei

Tallene omfatter prestegjelda inntil enkelte sokn blir egne kommuner, eller det foreligger spesielle tellinger. Slik kommer tallene for Egge fram i 1875, Ogndal og Namdalseid 1891 og Kvam i 1900 år før Kvam vart egen kommune i 1909. For å komme fram til folketallet for noværende Steinkjer kommune, har vi skilt ut noen tall for Solberg sokn. I 1865 var det 2316 personer i Beitstad, (Solberg sokn), 2283 i 1874 og 2126 i 1900. Folketallet gikk nedover fra 1865 og ut hundreåret. Det skyldes emigrasjonen til Amerika og flytting innenlands.

Folketallet i Steinkjer i 1845 og 1855 er også regna med i henholdsvis Sparbu og Stod. Egge sokn vart overført til det nye Steinkjer prestegjeld 1. jan 1868 og fra 1. jan 1869, eget herred. Skei sokn vart eget herred med navnet Ogndal med virkning fra 1. jan 1885. Følling sokn i Stod og Henning sokn i Sparbu vart ikke egne herred. Beitstad prestegjeld besto av sokna Solberg (Beitstad), Malm og Ås, (Namdalseid). Namdalseid vart egen kommune i 1904 og Malm i 1913.

Innledning
En oversikt over utviklinga
Oversikt over folketallet
Strandstedet
Soldater på Steinkjersannan
Gammel bebyggelse
Brygger på Nordsia
Nedre Elvegate
Fra strandsted til ladested
Byen utvikler seg
Viktige institusjoner etableres
Havn i elveløpet
Steinkjersannan
Bygdene i forandring: Det store hamskiftet
Nye vekster
Husdyrbruk
Nye driftsmåter
Gårdene i endring
Husmannsvesenet
Oversikt over husmannsplasser, husmenn med jord
Hvem vart husmann?
Plassene
Kostholdet
Innredningen
Husmann og bonde
Avvikling
Utvandringa til Amerika
Emigrasjonen. Utviklinga videre på 1800-tallet
Årsakene til utvandringa
Den første industriutbygginga
Virksomheter blir etablert
Oversikt over meierier
Landbruksutdanning
Brenneri
Teglverk
Trana Teglverk
Bergverk
Utbygginga ved Byafossen
De store sagbrukene i Bogen og Steinvika
Jektbygging og jektfart
Jekta
Jektbygginga
Skipsfart
Vegsamband
Nye veier
Bruer og skysskifter
Post
Telegraf og telefon
Kommunene
Økonomi
Fastskolen
Skoleutbygging
Folkehøgskole
En avrunding