tirsdag, 07.02.2023  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
 
 
 
 
 
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Strandstedet

Forfatter: Jarle Skjei

Strandstedet Steinkjer hadde smått om senn vokst, spesielt fra 1830-åra begynte folketallet å øke. Ved folketellinga i 1835 var det oppført 42 husstander og 124 mennesker på Nordsia av Steinkjer, som fremdeles var en del av Stod prestegjeld. På sine eldre dager tegna Andreas Grindberg ei kartskisse over situasjonen i 1835, hvor 25 hus var oppført. På Nordsia var området ned mot leiret havnegang. I dagligtale vart området kalt trøene. På Sørsia var det den gang bare 14 hus. Nesten alle lå i området som vart kalt Håkkåøra. Steinkjergården lå der kirka ligger i dag. Selv om folketallet var lite, var stedet ikke ubetydelig som losse– og lasteplass. Herfra vart det utført trelast, langtømmer og ved til Trondheim fra de mange sagbruka i Ogndal, Stod, Sparbu og Snåsa. Gramfamilien på By, som hadde kjøpt seg inn i landbruks- og skogeiendommer, skapte stor virksomhet på strandstedet.

Høst og vår kom det båter helt fra Hitra og mange steder på Fosen med sild og fisk, også tørrfisk. Folk fra kysten tuska til seg mel, korn og brennevin.

Innledning
En oversikt over utviklinga
Oversikt over folketallet
Strandstedet
Soldater på Steinkjersannan
Gammel bebyggelse
Brygger på Nordsia
Nedre Elvegate
Fra strandsted til ladested
Byen utvikler seg
Viktige institusjoner etableres
Havn i elveløpet
Steinkjersannan
Bygdene i forandring: Det store hamskiftet
Nye vekster
Husdyrbruk
Nye driftsmåter
Gårdene i endring
Husmannsvesenet
Oversikt over husmannsplasser, husmenn med jord
Hvem vart husmann?
Plassene
Kostholdet
Innredningen
Husmann og bonde
Avvikling
Utvandringa til Amerika
Emigrasjonen. Utviklinga videre på 1800-tallet
Årsakene til utvandringa
Den første industriutbygginga
Virksomheter blir etablert
Oversikt over meierier
Landbruksutdanning
Brenneri
Teglverk
Trana Teglverk
Bergverk
Utbygginga ved Byafossen
De store sagbrukene i Bogen og Steinvika
Jektbygging og jektfart
Jekta
Jektbygginga
Skipsfart
Vegsamband
Nye veier
Bruer og skysskifter
Post
Telegraf og telefon
Kommunene
Økonomi
Fastskolen
Skoleutbygging
Folkehøgskole
En avrunding