mandag, 06.02.2023  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
 
 
 
 
 
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Gammel bebyggelse

Forfatter: Jarle Skjei

Bildet er tatt fra Svendstubakken på Nordsia mot sentrumsbebyggelsen i Steinkjer. Husene var små og eiendommene besto av både bolighus og uthus. Foto: Foreningen Gamle Steinkjer (FGS).

Vi har en beskrivelse av en typisk eiendom på Nordsia i 1840-60åra. Nils Mortensen, morfaren til lokalhistoriker Nils Taraldsen, budde der med familien sin. Hovedbygninga besto av 2 stuer, kammers, kjøkken, gang og i andre etasje 4 loftværelser. Av uthus var det fjøs, stall, bu og vedskjul med tilhørende lemmer samt også to bur.

En annen kjent mann som budde på Nordsia var Ole Evensen, far til brødrene Even og Ole Grindberg. Henrik Dahl og Johannes Skjefte etablerte de første landhandleriene. Jordmor-Marit budde i et hus oppe på bakken bak der Breidablikkgården er i dag.

Innledning
En oversikt over utviklinga
Oversikt over folketallet
Strandstedet
Soldater på Steinkjersannan
Gammel bebyggelse
Brygger på Nordsia
Nedre Elvegate
Fra strandsted til ladested
Byen utvikler seg
Viktige institusjoner etableres
Havn i elveløpet
Steinkjersannan
Bygdene i forandring: Det store hamskiftet
Nye vekster
Husdyrbruk
Nye driftsmåter
Gårdene i endring
Husmannsvesenet
Oversikt over husmannsplasser, husmenn med jord
Hvem vart husmann?
Plassene
Kostholdet
Innredningen
Husmann og bonde
Avvikling
Utvandringa til Amerika
Emigrasjonen. Utviklinga videre på 1800-tallet
Årsakene til utvandringa
Den første industriutbygginga
Virksomheter blir etablert
Oversikt over meierier
Landbruksutdanning
Brenneri
Teglverk
Trana Teglverk
Bergverk
Utbygginga ved Byafossen
De store sagbrukene i Bogen og Steinvika
Jektbygging og jektfart
Jekta
Jektbygginga
Skipsfart
Vegsamband
Nye veier
Bruer og skysskifter
Post
Telegraf og telefon
Kommunene
Økonomi
Fastskolen
Skoleutbygging
Folkehøgskole
En avrunding