lørdag, 27.11.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
 
 
 
 
 
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Brygger på Nordsia

Forfatter: Jarle Skjei

Bildet er tatt mot Nordsia og viser bryggene langs elvebredden og noe av bebyggelsen. Foto fra Aage Langhammer.
Bildet er tatt mot Nordsia og viser bryggene langs elvebredden og noe av bebyggelsen. Foto fra Aage Langhammer.

Ei ny tid var i ferd med å komme til strandstedet. De liberalistiske ideene fikk også omsider fotfeste i landet vårt og Handelsloven av 1842 var fundert på slike tanker. De nye ideene førte til at strandstedet utvikla seg til mer allsidig handels- og næringsvirksomhet.

Langs Nordsia av elvebredden lå det fire brygger omkring 1850. Den øverste tilhørte Gram på By. På By var det stor virksomhet med brenneri, meieri, teglverk, samt 5 sagbruk og et par kverner. Den neste brygga tilhørte landhandler Skjefte, den tredje igjen Gram og i den nederste residerte Brødrene Grindberg. Nedafor mot fjæra var det naust og sjøhus. Ovafor brua hadde apoteker Nannestad bygd ei mølle i 1854. Folketallet hadde fordobla seg mellom 1835 og 1855 til i alt 632. 391 av disse budde da på Sørsia.

Innledning
En oversikt over utviklinga
Oversikt over folketallet
Strandstedet
Soldater på Steinkjersannan
Gammel bebyggelse
Brygger på Nordsia
Nedre Elvegate
Fra strandsted til ladested
Byen utvikler seg
Viktige institusjoner etableres
Havn i elveløpet
Steinkjersannan
Bygdene i forandring: Det store hamskiftet
Nye vekster
Husdyrbruk
Nye driftsmåter
Gårdene i endring
Husmannsvesenet
Oversikt over husmannsplasser, husmenn med jord
Hvem vart husmann?
Plassene
Kostholdet
Innredningen
Husmann og bonde
Avvikling
Utvandringa til Amerika
Emigrasjonen. Utviklinga videre på 1800-tallet
Årsakene til utvandringa
Den første industriutbygginga
Virksomheter blir etablert
Oversikt over meierier
Landbruksutdanning
Brenneri
Teglverk
Trana Teglverk
Bergverk
Utbygginga ved Byafossen
De store sagbrukene i Bogen og Steinvika
Jektbygging og jektfart
Jekta
Jektbygginga
Skipsfart
Vegsamband
Nye veier
Bruer og skysskifter
Post
Telegraf og telefon
Kommunene
Økonomi
Fastskolen
Skoleutbygging
Folkehøgskole
En avrunding