søndag, 24.10.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
 
 
 
 
 
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Fra strandsted til ladested

Forfatter: Jarle Skjei

Steinkjers første kirke, innvia 2. august 1865. Foto fra Aage Langhammer.

I 1850 gikk formannskapene i Sparbu, Stod og Beitstad sammen om å søke ladestedsrettigheter for Steinkjer. Søknaden stansa hos amtformannskapet. Men tanken var sådd og 6 år seinere vart ny søknad sendt. Denne gangen gikk den gjennom. Lov om losse- og ladestadsrettiheter for Stedet Steinkjær vart vedtatt enstemmig av Stortinget i 1857. ( Se stoff om etableringa og den første magistraten på annet sted).

Grensene for det nye ladestedet vart et område på begge sider av nedre del av Steinkjerelva. Litt større vart den nye kommunen da formannskapet kjøpte Steinkjergården i 1860. Kirka vart bygd på tomta til våningshuset på den gamle Steinkjergården og stod ferdig alt i 1865. Det var mulig fordi madam Skjefte, enka etter landhandler Skjefte gav 6000 spd. En svært stor sum den gangen.

Innledning
En oversikt over utviklinga
Oversikt over folketallet
Strandstedet
Soldater på Steinkjersannan
Gammel bebyggelse
Brygger på Nordsia
Nedre Elvegate
Fra strandsted til ladested
Byen utvikler seg
Viktige institusjoner etableres
Havn i elveløpet
Steinkjersannan
Bygdene i forandring: Det store hamskiftet
Nye vekster
Husdyrbruk
Nye driftsmåter
Gårdene i endring
Husmannsvesenet
Oversikt over husmannsplasser, husmenn med jord
Hvem vart husmann?
Plassene
Kostholdet
Innredningen
Husmann og bonde
Avvikling
Utvandringa til Amerika
Emigrasjonen. Utviklinga videre på 1800-tallet
Årsakene til utvandringa
Den første industriutbygginga
Virksomheter blir etablert
Oversikt over meierier
Landbruksutdanning
Brenneri
Teglverk
Trana Teglverk
Bergverk
Utbygginga ved Byafossen
De store sagbrukene i Bogen og Steinvika
Jektbygging og jektfart
Jekta
Jektbygginga
Skipsfart
Vegsamband
Nye veier
Bruer og skysskifter
Post
Telegraf og telefon
Kommunene
Økonomi
Fastskolen
Skoleutbygging
Folkehøgskole
En avrunding