lørdag, 27.11.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
 
 
 
 
 
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Byen utvikler seg

Forfatter: Jarle Skjei

Kirka viser at bildet er tatt etter 1865 og før bybrannen i 1900. Her ser vi hus med uthus og "Ørin" der de sådde litt korn, satte noen tønner poteter og hvor husdyra kunne beite. Foto: FGS.

Det som tidligere hadde vært gårdens åkermark, vart lagt ut til gater og byggegrunn for byen på Sørsia. Da kunne flere handverkere og handelsmenn busette der. I 1865 ser vi at de fleste kom fra omkringliggende bygder, spesielt tjenestefolk. Noen kom fra Trondheim og Røros. Erik Moe, huseier og handelsborger, kom fra Levanger, mens Adolf Forseth var baker og kom fra Trondheim. Jan Henrik Beck var handelsbetjent fra Bindal. Farger Hans Olai Berg var født i Åsen. Mølleren Karl Rasmussen var danske. Om handelsmenn og håndverkere inntok byen, var ladestedet enda i mange tiår prega av naturalhushold.

I 1865 var det 53 bebudde hus, 87 husholdninger og 344 mennesker på Nordsia. Nordsibyggene sådde 16 tønner bygg, 4 tdr. hager og satte 135 tdr. poteter. Og i uthusa og nedi ”trøin” var det 14 hester, 33 kyr, 61 sauer, 8 geiter og 28 griser.

På Sørsia var det 116 bebudde hus, 199 husholdninger og 806 mennesker. Der hadde de 21 hester, 38 storfe, 93 sauer. 3 geiter og 34 griser fantes i bakgårdene. Enno sådde de 8 tdr. bygg og 7 tdr. hager. Poteten var nok viktig, for de satte nesten like mye som menneskene på Nordsia, i alt 110 tdr.

Tranabakken med husmannsplasser og stuer, og utsyn mot Sannan og byen Foto: FGS

Innledning
En oversikt over utviklinga
Oversikt over folketallet
Strandstedet
Soldater på Steinkjersannan
Gammel bebyggelse
Brygger på Nordsia
Nedre Elvegate
Fra strandsted til ladested
Byen utvikler seg
Viktige institusjoner etableres
Havn i elveløpet
Steinkjersannan
Bygdene i forandring: Det store hamskiftet
Nye vekster
Husdyrbruk
Nye driftsmåter
Gårdene i endring
Husmannsvesenet
Oversikt over husmannsplasser, husmenn med jord
Hvem vart husmann?
Plassene
Kostholdet
Innredningen
Husmann og bonde
Avvikling
Utvandringa til Amerika
Emigrasjonen. Utviklinga videre på 1800-tallet
Årsakene til utvandringa
Den første industriutbygginga
Virksomheter blir etablert
Oversikt over meierier
Landbruksutdanning
Brenneri
Teglverk
Trana Teglverk
Bergverk
Utbygginga ved Byafossen
De store sagbrukene i Bogen og Steinvika
Jektbygging og jektfart
Jekta
Jektbygginga
Skipsfart
Vegsamband
Nye veier
Bruer og skysskifter
Post
Telegraf og telefon
Kommunene
Økonomi
Fastskolen
Skoleutbygging
Folkehøgskole
En avrunding