søndag, 24.10.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
 
 
 
 
 
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Viktige institusjoner etableres

Forfatter: Jarle Skjei

Wimpelmannhuset, middelskolen fotografert 1887, tidligere også brukt til festivitetslokale. I dag deler av aldersheimen. (Fotograf Max Behrends). Foto: FGS.

Institusjoner som høvde seg en by kom til ganske raskt i 1860-åra. Fengsel og brannstasjon vart bygd, og allmueskolen vart flytta til Sørsia. En boktrykker fra Bergen, Johan Bernhard Andersen, starta ”Innherredsposten” tidlig i 1860-åra.

I 1868 vart Steinkjer oppretta som eget soknekall, og Egge anneks vart utskilt fra Stod prestegjeld og lagt til Steinkjer. Spørsmålet om høgre allmennskole, eller borgerskole kom opp igjen, og begynte i 1875. En pikeskole som hadde starta noen år tidligere, gikk inn i den nye skolen. Også andre områder innen utdanning vart realisert. En kveldsskole starta, og det vart oppretta en skole for unge piker som kunne utvide sine kunnskaper for å underkaste seg middelskolens avgangseksamen. Steinkjers husflidskole for gutter kom i gang hvor gutter fra 12 til 16 år vart tatt opp.

Vassforsyninga var åpenbart en kommunal oppgave. Folk hadde klart seg med oppkommer og brønner, spesielt på Nordsia. På Sørsia henta mange vatn i elva. Men alt i 1860 kjøpte kommunen Leirtrøa i Tranabakken. Det vart lagt ledning ned til Sørsia med 3 vassposter. Dette første vassverket var ikke tilstrekkelig. Derfor vart det lagt ledning fra Kvamsdammene ned til byen i slutten av 1870-åra. Omtrent samtidig var myndighetene enig om at ledningen burde forlenges til Svarttjønna, og det vart realisert fra 1885.

Innledning
En oversikt over utviklinga
Oversikt over folketallet
Strandstedet
Soldater på Steinkjersannan
Gammel bebyggelse
Brygger på Nordsia
Nedre Elvegate
Fra strandsted til ladested
Byen utvikler seg
Viktige institusjoner etableres
Havn i elveløpet
Steinkjersannan
Bygdene i forandring: Det store hamskiftet
Nye vekster
Husdyrbruk
Nye driftsmåter
Gårdene i endring
Husmannsvesenet
Oversikt over husmannsplasser, husmenn med jord
Hvem vart husmann?
Plassene
Kostholdet
Innredningen
Husmann og bonde
Avvikling
Utvandringa til Amerika
Emigrasjonen. Utviklinga videre på 1800-tallet
Årsakene til utvandringa
Den første industriutbygginga
Virksomheter blir etablert
Oversikt over meierier
Landbruksutdanning
Brenneri
Teglverk
Trana Teglverk
Bergverk
Utbygginga ved Byafossen
De store sagbrukene i Bogen og Steinvika
Jektbygging og jektfart
Jekta
Jektbygginga
Skipsfart
Vegsamband
Nye veier
Bruer og skysskifter
Post
Telegraf og telefon
Kommunene
Økonomi
Fastskolen
Skoleutbygging
Folkehøgskole
En avrunding