mandag, 06.02.2023  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
 
 
 
 
 
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Havn i elveløpet

Forfatter: Jarle Skjei

Havna ble etablert nært utløpet av elva på Nordsia. Bildet viser oppmudring av elveløpet ved Grindbergfjæra like nedenfor brua. (Bildet er noe retusjert). Foto: FGS.

Et annet stort spørsmål for ladestedet var å få til ei brukbar havn. Eggebogen var ansett som byens havn. For å få havn nærmere byen vart det vedtatt å kanalisere og oppmudre elveløpet.

Ei riktig stor sak var også underveis. Alt fra 1870-åra begynte folk å tumle med prosjekter og planer, og en jernbanekomitė vart satt ned i 1874.

På Sørsia rådde kommunen over egen grunn. Så bød sjansen seg til å få kjøpe egen grunn på Nordsia. Egge var en del av eieren Grinakers konkursbo og ladestedet kjøpte gården i 1886 for kr 131 280. Kommunen beholdt Søndre Egge, men solgte samme år Nordre Egge til Carl Larsen for kr 30 000 med kår til fru Rosenvinge.

Steinkjer vokste raskt. Folketallet vart nesten fordobla det første tiåret. I 1863 var det 20 handelsborgere som betalte avgift til handelskassen. I tillegg førte også apoteket kolonialvarer. Et par ølbryggere betalte også avgift. I 1880 var det 75 håndverkmestre i byen. Befolkninga hadde blant annet 14 skomakere, 12 snekkere. 9 skreddere, 5 bakere og også 5 malere å velge mellom i 1880.

20 jekter hørte heime i Steinkjer i 1865 og jektfarten blomstra siste del av hundreåret.

Innledning
En oversikt over utviklinga
Oversikt over folketallet
Strandstedet
Soldater på Steinkjersannan
Gammel bebyggelse
Brygger på Nordsia
Nedre Elvegate
Fra strandsted til ladested
Byen utvikler seg
Viktige institusjoner etableres
Havn i elveløpet
Steinkjersannan
Bygdene i forandring: Det store hamskiftet
Nye vekster
Husdyrbruk
Nye driftsmåter
Gårdene i endring
Husmannsvesenet
Oversikt over husmannsplasser, husmenn med jord
Hvem vart husmann?
Plassene
Kostholdet
Innredningen
Husmann og bonde
Avvikling
Utvandringa til Amerika
Emigrasjonen. Utviklinga videre på 1800-tallet
Årsakene til utvandringa
Den første industriutbygginga
Virksomheter blir etablert
Oversikt over meierier
Landbruksutdanning
Brenneri
Teglverk
Trana Teglverk
Bergverk
Utbygginga ved Byafossen
De store sagbrukene i Bogen og Steinvika
Jektbygging og jektfart
Jekta
Jektbygginga
Skipsfart
Vegsamband
Nye veier
Bruer og skysskifter
Post
Telegraf og telefon
Kommunene
Økonomi
Fastskolen
Skoleutbygging
Folkehøgskole
En avrunding