søndag, 24.10.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
 
 
 
 
 
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Steinkjersannan

Forfatter: Jarle Skjei

Steinkjersannan med byen i bakgrunnen. Soldatene er forlagt i telt. De første brakkene er bygd. Foto fra Aage Langhammer.

Militæret hadde lenge hatt betydning for strandstedet og etter hvert ladestedet. Det var i den første tida mange små øvingsplasser i bygdene omkring, bl.a. ved Klinga for det Stodske kompaniet, men øvingene vart etter hvert konsentrert til Steinkjersannan. Der hadde det vært øvinger i alle fall fra 1720-åra. Militærøvingene var ikke langvarige, men skapte liv og røre. Soldater og offiserer vart innkvartert ute i byen, og slik fikk befolkningen i Steinkjer gode inntekter. Steinkjer var en garnisonsby. Hornsignaler lød over heile byen, og oppstillinger foregikk på høvelige plasser mellom husa.

Men Sannan vart for liten som øvingsplass, og øvingene vart lagt til Øysand utafor Trondheim. Da Steinkjer vart ladested, var noe av det første de folkevalgte fikk å behandle var utvidelse av øvingsplassen. I 1858 vart det slutta kontrakt mellom Steinkjer kommune som eier av Steinkjergården og landmilitæretaten om utviding av Sannan som ekserserplass ut til grensa mot Tranagårdene. Dette vart øvingsområdet heile slutten av 1800-tallet. I 1900 kjøpte Staten inn noen parseller av Store-Trana og heile gården Lille-Trana. Videre inngikk Staten en leieavtale med eierne av Trana Teglverk om å bruke teglverkets grunn som øvingsområde. Ved bybrannen i 1900 måtte militære finne andre muligheter for innkvartering. De første brakker vart bygd, og soldatene forlagt i telt.

Innledning
En oversikt over utviklinga
Oversikt over folketallet
Strandstedet
Soldater på Steinkjersannan
Gammel bebyggelse
Brygger på Nordsia
Nedre Elvegate
Fra strandsted til ladested
Byen utvikler seg
Viktige institusjoner etableres
Havn i elveløpet
Steinkjersannan
Bygdene i forandring: Det store hamskiftet
Nye vekster
Husdyrbruk
Nye driftsmåter
Gårdene i endring
Husmannsvesenet
Oversikt over husmannsplasser, husmenn med jord
Hvem vart husmann?
Plassene
Kostholdet
Innredningen
Husmann og bonde
Avvikling
Utvandringa til Amerika
Emigrasjonen. Utviklinga videre på 1800-tallet
Årsakene til utvandringa
Den første industriutbygginga
Virksomheter blir etablert
Oversikt over meierier
Landbruksutdanning
Brenneri
Teglverk
Trana Teglverk
Bergverk
Utbygginga ved Byafossen
De store sagbrukene i Bogen og Steinvika
Jektbygging og jektfart
Jekta
Jektbygginga
Skipsfart
Vegsamband
Nye veier
Bruer og skysskifter
Post
Telegraf og telefon
Kommunene
Økonomi
Fastskolen
Skoleutbygging
Folkehøgskole
En avrunding