tirsdag, 07.02.2023  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
 
 
 
 
 
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Bygdene i forandring: Det store hamskiftet

Forfatter: Jarle Skjei

Stubbryteren var et effektivt redskap ved nyrydding og fjerning av store steiner og røtter fra jordene. Bildet viser demonstrasjon av stubbryter ved Egge Museum. Foto: Harald Duklæt.

Vi kjenner godt til at enkelte arter skifter det ytre kroppsdekke som f. eks. fjellrypa. Forfatteren Inge Krokan brukt uttrykket hamskiftet om samfunnet i en artikkel i ”Syn og segn”. Andre forfattere har brukt formuleringa ”Samfunnet i støpeskjeen”. Dette siste uttrykket dekker vel bedre de store omskiftinger som skjedde først og fremst de siste 30 åra av 1800-tallet og fram til om lag 1910. For det var ikke bare ytre forandringer i bygdene våre. På mange vis var det dyptgripende endringer.

Bøndene begynte å grøfte jorda, og bruke kunstgjødsel for å få bedre avlinger. De forbedra buskapen med å drive målbevisst avl. Nye og mer praktiske driftsbygninger vart bygd. I de nye bygningene samla bonden mange funksjoner under samme tak; ku- og sauefjøs, stall og på lemmen var det høylåve og kornstål. Buret og eldhuset var fremdeles egne bygninger. Også huset med hjerte i døra kom opp, gjerne som et lite tilbygg til driftsbygninga. Sant å si gikk folk tidligere ”på dyngja”, når de gjorde sitt fornødne.

Ute på markene fjerna bonden de store steinene. I bygdene omkring ladestedet var det ofte svenske sprengningsbaser som gjorde den jobben. Slik kunne bonden bruke den nye slåmaskinen og sette på litt ekstra utstyr så han fikk skolmaskin (skurdmaskin) til å skjere kornet.

Innledning
En oversikt over utviklinga
Oversikt over folketallet
Strandstedet
Soldater på Steinkjersannan
Gammel bebyggelse
Brygger på Nordsia
Nedre Elvegate
Fra strandsted til ladested
Byen utvikler seg
Viktige institusjoner etableres
Havn i elveløpet
Steinkjersannan
Bygdene i forandring: Det store hamskiftet
Nye vekster
Husdyrbruk
Nye driftsmåter
Gårdene i endring
Husmannsvesenet
Oversikt over husmannsplasser, husmenn med jord
Hvem vart husmann?
Plassene
Kostholdet
Innredningen
Husmann og bonde
Avvikling
Utvandringa til Amerika
Emigrasjonen. Utviklinga videre på 1800-tallet
Årsakene til utvandringa
Den første industriutbygginga
Virksomheter blir etablert
Oversikt over meierier
Landbruksutdanning
Brenneri
Teglverk
Trana Teglverk
Bergverk
Utbygginga ved Byafossen
De store sagbrukene i Bogen og Steinvika
Jektbygging og jektfart
Jekta
Jektbygginga
Skipsfart
Vegsamband
Nye veier
Bruer og skysskifter
Post
Telegraf og telefon
Kommunene
Økonomi
Fastskolen
Skoleutbygging
Folkehøgskole
En avrunding