lørdag, 27.11.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
 
 
 
 
 
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Nye vekster

Forfatter: Jarle Skjei

Timotei - en av grasartene som ble utprøvd på 1850-tallet. Foto: Harald Duklæt.

Men i forarbeid til ny matrikkel i 1860-åra kan vi fremdeles se at ikke mye hadde hendt enno. Det var tydelig at flat mark var jord med dårlig bonitet, altså kvalitet. Fremdeles var det lite med grøfting. Det kan vi se på enkelte gårder som Støstad i Kvam, Stranda i Stod og Svenning i Egge. Det er vel mulig at det er forhold utafor bygdene våre og i landet vårt som fører til endringer. Det vart høgkonjunktur etter den tysk/franske krigen i 1870/71, med gode priser på alle typer jordbruksprodukter. Men fra 1875 måtte bøndene igjen spare på skillingen som forresten da hadde blitt krone og øre. Oversjøiske landbruksprodukter som billig korn fra Amerika, førte også til at bøndene dreide mer over til husdyrproduksjon.

Noen prøver seg ganske tidlig. Ingebrigt Brunstad forteller i sin dagbok at han alt i 1858 prøvde seg med turnips, 5 år seinere med grasfrø; timotei, rapp, svingel og engrevhale. Og han er med i forsøk med å blande lokalt fe med ayrshirefe i 1866. Og da kjøper han kalven på Five.

Innledning
En oversikt over utviklinga
Oversikt over folketallet
Strandstedet
Soldater på Steinkjersannan
Gammel bebyggelse
Brygger på Nordsia
Nedre Elvegate
Fra strandsted til ladested
Byen utvikler seg
Viktige institusjoner etableres
Havn i elveløpet
Steinkjersannan
Bygdene i forandring: Det store hamskiftet
Nye vekster
Husdyrbruk
Nye driftsmåter
Gårdene i endring
Husmannsvesenet
Oversikt over husmannsplasser, husmenn med jord
Hvem vart husmann?
Plassene
Kostholdet
Innredningen
Husmann og bonde
Avvikling
Utvandringa til Amerika
Emigrasjonen. Utviklinga videre på 1800-tallet
Årsakene til utvandringa
Den første industriutbygginga
Virksomheter blir etablert
Oversikt over meierier
Landbruksutdanning
Brenneri
Teglverk
Trana Teglverk
Bergverk
Utbygginga ved Byafossen
De store sagbrukene i Bogen og Steinvika
Jektbygging og jektfart
Jekta
Jektbygginga
Skipsfart
Vegsamband
Nye veier
Bruer og skysskifter
Post
Telegraf og telefon
Kommunene
Økonomi
Fastskolen
Skoleutbygging
Folkehøgskole
En avrunding