tirsdag, 07.02.2023  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
 
 
 
 
 
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Husmannsvesenet

Forfatter: Jarle Skjei

Talestu på Egge Museum er fra en gammel husmannsplass i Dalbygda, Beitstad. Huset har boligdelen nærmest og fjøs, do og låve lengst bort. Foto: Harald Duklæt.

Tallet på husmenn var aller størst i 1850- 60-åra, men fra da av i rask tilbakegang.

Den vanligste husmannen i Stod, Sparbu og Beitstad var husmannen med jord. Han hadde ei stue som han vanligvis åtte sjøl. Noen ganger åtte bonden den fjerde veggen i stua. Dessuten brukte han et stykke jord som han betalte leie for enten med penger eller arbeid. Ikke sjelden rydda han plassen i utmarka til gården. Det var også vanlig at han måtte arbeide for daglønn når han vart tilsagt. Det er også andre typer husmenn. Den vanligste her var strandsitterne bl.a. på Sørsia av Steinkjer. Strandsitterne under Steinkjergården slapp å betale avgift. Dette skal ha noe sammenheng med testamentet etter kaptein de Jægers enke, eieren av Steinkjergården, som døde i 1713.

Innledning
En oversikt over utviklinga
Oversikt over folketallet
Strandstedet
Soldater på Steinkjersannan
Gammel bebyggelse
Brygger på Nordsia
Nedre Elvegate
Fra strandsted til ladested
Byen utvikler seg
Viktige institusjoner etableres
Havn i elveløpet
Steinkjersannan
Bygdene i forandring: Det store hamskiftet
Nye vekster
Husdyrbruk
Nye driftsmåter
Gårdene i endring
Husmannsvesenet
Oversikt over husmannsplasser, husmenn med jord
Hvem vart husmann?
Plassene
Kostholdet
Innredningen
Husmann og bonde
Avvikling
Utvandringa til Amerika
Emigrasjonen. Utviklinga videre på 1800-tallet
Årsakene til utvandringa
Den første industriutbygginga
Virksomheter blir etablert
Oversikt over meierier
Landbruksutdanning
Brenneri
Teglverk
Trana Teglverk
Bergverk
Utbygginga ved Byafossen
De store sagbrukene i Bogen og Steinvika
Jektbygging og jektfart
Jekta
Jektbygginga
Skipsfart
Vegsamband
Nye veier
Bruer og skysskifter
Post
Telegraf og telefon
Kommunene
Økonomi
Fastskolen
Skoleutbygging
Folkehøgskole
En avrunding