lørdag, 27.11.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
 
 
 
 
 
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Oversikt over husmannsplasser, husmenn med jord

Forfatter: Jarle Skjei

Tallene viser husmenn med jord i hvert prestegjeld, i 1801 har vi også oversikt over enkelte kirkesokn. Etter hvert som sokna vart egne kommuner, har vi tatt med talla for dem, Egge i 1875, Ogndal i 1891, Namdalseid i 1910. I Beitstad omfatter også talla for Namdalseid og Malm.

Som vi ser, begynte tallet på husmenn å minke mellom 1855 og 1865, og tendensen vart sterkere etter hvert. I 1930 er det bare et fåtall igjen.

Bakgrunnen for framveksten var økningen av folketallet. Det fantes ikke ledig jord, så utvegen var å leie. Barnedødeligheten minka de siste 30 år av 1700-tallet. De relative store årskulla fra den gang var i gifteferdig alder fra 1820-åra av. Samtidig kom neste generasjon i 1840-50 -åra. Bygdene våre greide å absorbere de fleste fra 1820-åra. Men ved midten av 1800-tallet fantes det knapt muligheter for å livberge seg og sine i bygdene.

Folk hadde flytta til alle tider. Stodbyggene flytta gjerne til sjøen i Beitstad, Sparbu og til Namdalen. De første setningene i ”Juvikfolke” av Olav Duun har vel en realitet i seg. ” Den første juvikingen dei veit å fortelje om, var kommen sunnant, ifrå Sparbun eller Stoe eller kor det no var”. Folk reiste til kysten for å livberge seg av sjøen. Ellers reiste folk til byen som var Trondheim. Men etter hvert fant folk fra Sparbu -, Stod - og Beitstad prestegjeld vegen nordover langs kysten. Rødøy og Lødingen er eksempel på plasser hvor folk fra Stod slo seg ned. Men emigrasjonen til Amerika minska presset her inne fra midten av hundreåret.

Husmannsplassen Tufthaug under Fossem i Egge. Foto Egge historielag.

Innledning
En oversikt over utviklinga
Oversikt over folketallet
Strandstedet
Soldater på Steinkjersannan
Gammel bebyggelse
Brygger på Nordsia
Nedre Elvegate
Fra strandsted til ladested
Byen utvikler seg
Viktige institusjoner etableres
Havn i elveløpet
Steinkjersannan
Bygdene i forandring: Det store hamskiftet
Nye vekster
Husdyrbruk
Nye driftsmåter
Gårdene i endring
Husmannsvesenet
Oversikt over husmannsplasser, husmenn med jord
Hvem vart husmann?
Plassene
Kostholdet
Innredningen
Husmann og bonde
Avvikling
Utvandringa til Amerika
Emigrasjonen. Utviklinga videre på 1800-tallet
Årsakene til utvandringa
Den første industriutbygginga
Virksomheter blir etablert
Oversikt over meierier
Landbruksutdanning
Brenneri
Teglverk
Trana Teglverk
Bergverk
Utbygginga ved Byafossen
De store sagbrukene i Bogen og Steinvika
Jektbygging og jektfart
Jekta
Jektbygginga
Skipsfart
Vegsamband
Nye veier
Bruer og skysskifter
Post
Telegraf og telefon
Kommunene
Økonomi
Fastskolen
Skoleutbygging
Folkehøgskole
En avrunding