søndag, 24.10.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
 
 
 
 
 
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Plassene

Forfatter: Jarle Skjei

Husmannsplassen Hatlinggrønningen fotografert av Martin Eidberg. Foto: Forr Historielag.

Størrelsen på plassene varierte. Det kunne være fra noen få til en 25-30 mål. Der sådde husmennene litt korn, satte noen tønner poteter og slo så mye gras at de kunne brødfø 1-2 kyr, noen sauer og et par geiter. Den bestemte forma i navnet på plassen forteller oss at plassen ikke er så gammel. Det er naturnavn som Haugen, Vika og Åsen. Navn med tilknytning til heimemarkene kunne være Hagen (Håggån), Gjerdet, (Gjale) og det vanligste Trøa av troð f, inngjerd jordstykke til buskap eller dyrking. I utmarka er de vanligste Rønningen (rudning , m. rydning) og Sveet, (Sveian), ( av gl.n. sviða, å brenne, svi av skog). De sådde i aska. Etter hvert vart det dessverre vanlig å gi plassen et navn med gårdsnavnet og tillegg med plass, f. eks. Hatlingplassen. På denne måten kom gamle plassnavn ofte bort.

Hustanden var ikke stor. I 1801 var det litt over 4 personer, to voksne og to barn under 15 år Noe større var den i 1865. Men vanligvis var de største ungene satt bort på gårder der de måtte arbeide. Ikke så sjelden kunne barna være ned i 6-7årsalderen. Dette var vanlig langt inn på 1900-tallet.

Innledning
En oversikt over utviklinga
Oversikt over folketallet
Strandstedet
Soldater på Steinkjersannan
Gammel bebyggelse
Brygger på Nordsia
Nedre Elvegate
Fra strandsted til ladested
Byen utvikler seg
Viktige institusjoner etableres
Havn i elveløpet
Steinkjersannan
Bygdene i forandring: Det store hamskiftet
Nye vekster
Husdyrbruk
Nye driftsmåter
Gårdene i endring
Husmannsvesenet
Oversikt over husmannsplasser, husmenn med jord
Hvem vart husmann?
Plassene
Kostholdet
Innredningen
Husmann og bonde
Avvikling
Utvandringa til Amerika
Emigrasjonen. Utviklinga videre på 1800-tallet
Årsakene til utvandringa
Den første industriutbygginga
Virksomheter blir etablert
Oversikt over meierier
Landbruksutdanning
Brenneri
Teglverk
Trana Teglverk
Bergverk
Utbygginga ved Byafossen
De store sagbrukene i Bogen og Steinvika
Jektbygging og jektfart
Jekta
Jektbygginga
Skipsfart
Vegsamband
Nye veier
Bruer og skysskifter
Post
Telegraf og telefon
Kommunene
Økonomi
Fastskolen
Skoleutbygging
Folkehøgskole
En avrunding