tirsdag, 07.02.2023  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
 
 
 
 
 
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Kostholdet

Forfatter: Jarle Skjei

Sild, potet og flatbrød var dagligdags kost både hos husmann og bonde. Foto: Harald Duklæt.

Kostholdet var kanskje noe ensidig, men i denne perioden hadde middag blitt det vanlige navnet på dagens hovedmåltid i motsetning til tidligere da dugurd og non var viktige. Kosten var i følge minnestoff gjerne spekesild eller kokasild, noen ganger kjøtt og flesk. Svært vanlig var imidlertid melkmat som graut og kleppmelk. Til frokost var det gjerne oppstekt graut og flesk, brød og melk, til nons melkgryn og spekeflesk og klubb med møssmørduppe. Ei kvinne minnes at det var omnstekt brød bare til jul. Til vanlig var det potetkake av sammalt hagermjøl. Ved middagsmaten vart det skifta, slik at personene fikk ei sild hver, potet og flatbrød. Disse minnene er fra personer som var barn i 1890-åra. Kosten var i grunnen den samme på gården som i plassen.

Innledning
En oversikt over utviklinga
Oversikt over folketallet
Strandstedet
Soldater på Steinkjersannan
Gammel bebyggelse
Brygger på Nordsia
Nedre Elvegate
Fra strandsted til ladested
Byen utvikler seg
Viktige institusjoner etableres
Havn i elveløpet
Steinkjersannan
Bygdene i forandring: Det store hamskiftet
Nye vekster
Husdyrbruk
Nye driftsmåter
Gårdene i endring
Husmannsvesenet
Oversikt over husmannsplasser, husmenn med jord
Hvem vart husmann?
Plassene
Kostholdet
Innredningen
Husmann og bonde
Avvikling
Utvandringa til Amerika
Emigrasjonen. Utviklinga videre på 1800-tallet
Årsakene til utvandringa
Den første industriutbygginga
Virksomheter blir etablert
Oversikt over meierier
Landbruksutdanning
Brenneri
Teglverk
Trana Teglverk
Bergverk
Utbygginga ved Byafossen
De store sagbrukene i Bogen og Steinvika
Jektbygging og jektfart
Jekta
Jektbygginga
Skipsfart
Vegsamband
Nye veier
Bruer og skysskifter
Post
Telegraf og telefon
Kommunene
Økonomi
Fastskolen
Skoleutbygging
Folkehøgskole
En avrunding