tirsdag, 07.02.2023  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
 
 
 
 
 
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Husmann og bonde

Forfatter: Jarle Skjei

I forgrunnen ligger gården Vibe i Ogndal. Gårdene langs veien innover i bildet kalles fremdeles "Plassan", og er tidligere husmannsplasser som har blitt selvstendige bruk. Det har totalt vært 8 plasser under Vibe. Foto: Harald Duklæt.

Staten regulerte forholdet mellom bonde og husmann i flere lover. En forordning fra 1792 bestemte at det skulle skrives kontrakt mellom bonde og husmann. Det vart ikke så ofte gjennomført før vi fikk Lov angående Husmandsvesenet i 1851. Etter hvert kan vi se et noenlunde fast formular på husmannskontrakten. De viktigste pliktene var at husmannen måtte betale 10-12 Spd i avgift. Han hadde arbeidsplikt i onnene, også i håbållen (tida mellom våronn og slåttonn) for ei viss betaling, ofte 8-10 skilling per dag. Dessuten i vinterhalvåret for noe større betaling. For ekstra tilsigelse vanlig gangbar lønn. Ofte måtte husmannen arbeide rundt 100 dager for å betale grunnleia. Moralske krav vart også stilt. Husmannsfamilien skulle oppføre seg ”hørig og lydig”.

Husmannen hadde rett til å bruke plassen, ofte fri hamnegang i utmarka og på fjellbeitet til gården, fri brensel og gjerdefang, rett til å ta myr, (som de brukte i fjøset). Ved nybygging av plassen hadde husmannen ofte rett til bygningstømmer.

Innledning
En oversikt over utviklinga
Oversikt over folketallet
Strandstedet
Soldater på Steinkjersannan
Gammel bebyggelse
Brygger på Nordsia
Nedre Elvegate
Fra strandsted til ladested
Byen utvikler seg
Viktige institusjoner etableres
Havn i elveløpet
Steinkjersannan
Bygdene i forandring: Det store hamskiftet
Nye vekster
Husdyrbruk
Nye driftsmåter
Gårdene i endring
Husmannsvesenet
Oversikt over husmannsplasser, husmenn med jord
Hvem vart husmann?
Plassene
Kostholdet
Innredningen
Husmann og bonde
Avvikling
Utvandringa til Amerika
Emigrasjonen. Utviklinga videre på 1800-tallet
Årsakene til utvandringa
Den første industriutbygginga
Virksomheter blir etablert
Oversikt over meierier
Landbruksutdanning
Brenneri
Teglverk
Trana Teglverk
Bergverk
Utbygginga ved Byafossen
De store sagbrukene i Bogen og Steinvika
Jektbygging og jektfart
Jekta
Jektbygginga
Skipsfart
Vegsamband
Nye veier
Bruer og skysskifter
Post
Telegraf og telefon
Kommunene
Økonomi
Fastskolen
Skoleutbygging
Folkehøgskole
En avrunding