mandag, 30.01.2023  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
 
 
 
 
 
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Avvikling

Forfatter: Jarle Skjei

Haugplassen - en plass under Haugan i Kvam. Bildet ble tatt ca. 1900 av fotograf Max Behrends, og det var nok en høytidelig handling. Foto: Kvam historielag.

Noe av det første Sverdrups regjering fikk til i 1884, var et vedtak i Stortinget om et huslånfond og jordkjøpsfond. Denne ordninga gikk gjennom kommunene, og noen fikk kjøpe plassen. De første i Beitstad var Oluf Holmvik, Steffen Tessem og Albert Svarte. En del plasser vart slik kjøpt og utvikla til veldrevne småbruk. Men da hadde mange forlatt plassen og reist til kysten og byen. Plassen vart liggende brakk eller innlemma i gården. Noen greide å samle sammen nok penger til å reise til Amerika. Jordloven av 27. juni 1928 om avvikling av husmannsbygsel representerte siste kapittel i husmannshistoria.

Der vart det slått fast at husmannen etter nærmere regler hadde forkjøpsrett til husmannsplassen. Den kunne avstås ved ekspropriasjon og da også til fordel for kone, barn, adoptivbarn og barnebarn når slekta hadde sittet på plassen i 30 år.


Det var avgjort noe bedre kår for husmannen i Stod, Sparbu og Beitstad enn på Østlandet. Men det var store variasjoner også her. På de beste plassene kunne folk leve bra, bedre en på noen gårder. Og mange husmannsfamilier var arbeidsglade folk, som håndverkere. Mannen kunne være tømrer og kona kokke. På den andre sida var det nok noen som svalt også i siste del av 1800-tallet.

Innledning
En oversikt over utviklinga
Oversikt over folketallet
Strandstedet
Soldater på Steinkjersannan
Gammel bebyggelse
Brygger på Nordsia
Nedre Elvegate
Fra strandsted til ladested
Byen utvikler seg
Viktige institusjoner etableres
Havn i elveløpet
Steinkjersannan
Bygdene i forandring: Det store hamskiftet
Nye vekster
Husdyrbruk
Nye driftsmåter
Gårdene i endring
Husmannsvesenet
Oversikt over husmannsplasser, husmenn med jord
Hvem vart husmann?
Plassene
Kostholdet
Innredningen
Husmann og bonde
Avvikling
Utvandringa til Amerika
Emigrasjonen. Utviklinga videre på 1800-tallet
Årsakene til utvandringa
Den første industriutbygginga
Virksomheter blir etablert
Oversikt over meierier
Landbruksutdanning
Brenneri
Teglverk
Trana Teglverk
Bergverk
Utbygginga ved Byafossen
De store sagbrukene i Bogen og Steinvika
Jektbygging og jektfart
Jekta
Jektbygginga
Skipsfart
Vegsamband
Nye veier
Bruer og skysskifter
Post
Telegraf og telefon
Kommunene
Økonomi
Fastskolen
Skoleutbygging
Folkehøgskole
En avrunding