søndag, 24.10.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
 
 
 
 
 
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Utvandringa til Amerika

Forfatter: Jarle Skjei

Stod prestegjeld og spesielt Kvam sokn var tidlig ute med de første som emigrerte. Det har nok sammenheng med at Ole Hallan reiste så tidlig som i 1849. I tillegg fulgte noen av familiemedlemmene hans året etter. Vi kunne tru at kvamsokningene var inspirert av en snåsning. Prestesønnen Ole Rynning hadde reist over i 1837, og ga ut et skrift året etterpå Sandfærdig Beretning om Amerika. Overhallinger, blant anna Hans Barlien fra Namdalseid og Overhalla hadde også reist tidligere, f. eks. dro 8 fra Overhalla i 1846. Men egentlig fikk de ikke så stor betydning i første omgang som en skulle tru. Derimot hadde en annen kvamssokning større betydning. Ole Andreas Andersen Åsved reiste i 1852. Han kom tilbake en tur og fikk med seg omkring 40 personer i mars 1857, de fleste fra Kvam, men også noen fra Egge og Stod. Da var amerikafeberen i full gang og mange reiste før borgerkrigen i USA 1861-65.

Innledning
En oversikt over utviklinga
Oversikt over folketallet
Strandstedet
Soldater på Steinkjersannan
Gammel bebyggelse
Brygger på Nordsia
Nedre Elvegate
Fra strandsted til ladested
Byen utvikler seg
Viktige institusjoner etableres
Havn i elveløpet
Steinkjersannan
Bygdene i forandring: Det store hamskiftet
Nye vekster
Husdyrbruk
Nye driftsmåter
Gårdene i endring
Husmannsvesenet
Oversikt over husmannsplasser, husmenn med jord
Hvem vart husmann?
Plassene
Kostholdet
Innredningen
Husmann og bonde
Avvikling
Utvandringa til Amerika
Emigrasjonen. Utviklinga videre på 1800-tallet
Årsakene til utvandringa
Den første industriutbygginga
Virksomheter blir etablert
Oversikt over meierier
Landbruksutdanning
Brenneri
Teglverk
Trana Teglverk
Bergverk
Utbygginga ved Byafossen
De store sagbrukene i Bogen og Steinvika
Jektbygging og jektfart
Jekta
Jektbygginga
Skipsfart
Vegsamband
Nye veier
Bruer og skysskifter
Post
Telegraf og telefon
Kommunene
Økonomi
Fastskolen
Skoleutbygging
Folkehøgskole
En avrunding