tirsdag, 07.02.2023  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
 
 
 
 
 
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Emigrasjonen. Utviklinga videre på 1800-tallet

Forfatter: Jarle Skjei

De tre kolonnene til venstre viser antall personer og kolonnene til høyre viser antall per 1000 av middeltallet.

Tallet på mennesker som reiste ut, kunne variere fra år til år. På landsbasis var det størst utflytting etter borgerkrigen i USA, i slutten av 60-åra og i 1880-åra. Vanskelige tider i heimlandet førte til at folk reiste i større grad enkelte år. Av de lokale talla kan vi lese at emigrasjonen avtar noe fra midten av 1870-åra. Men i Sparbu avtar farten over til Amerika noe seinere. Relativt sett var emigrasjonen fra Beitstad større enn i naboprestegjelda Stod og Sparbu. Undersøkelser i andre prestegjeld i Nord – Trøndelag peker på at de første som reiste, ofte var småbønder med familie. De hadde penger til billett gjennom salg av gården.

Mange fikk etter hvert penger til billett fra slektninger, kjærester og kjenninger som hadde reist over. I den siste delen av hundreåret reiste husmenn og enkeltpersoner.

Steinkjer by viser ei anna utvikling. De siste 20 åra og spesielt i 1880-åra reiser relativt mange. Her må vi tru at talla fra Steinkjer viser det vi kaller etappeemigranter. Folk reiste først til ladestedet. Etter å ha tjent noen penger fikk de muligheter til å reise til Amerika. Og det er vel her vi ofte kan møte enkeltpersoner som drog.

NORSK M. E. KIRKE i Blaine, Idaho bygd av norske innvandrere. Foto fra Eli Kristin Rognan.

Innledning
En oversikt over utviklinga
Oversikt over folketallet
Strandstedet
Soldater på Steinkjersannan
Gammel bebyggelse
Brygger på Nordsia
Nedre Elvegate
Fra strandsted til ladested
Byen utvikler seg
Viktige institusjoner etableres
Havn i elveløpet
Steinkjersannan
Bygdene i forandring: Det store hamskiftet
Nye vekster
Husdyrbruk
Nye driftsmåter
Gårdene i endring
Husmannsvesenet
Oversikt over husmannsplasser, husmenn med jord
Hvem vart husmann?
Plassene
Kostholdet
Innredningen
Husmann og bonde
Avvikling
Utvandringa til Amerika
Emigrasjonen. Utviklinga videre på 1800-tallet
Årsakene til utvandringa
Den første industriutbygginga
Virksomheter blir etablert
Oversikt over meierier
Landbruksutdanning
Brenneri
Teglverk
Trana Teglverk
Bergverk
Utbygginga ved Byafossen
De store sagbrukene i Bogen og Steinvika
Jektbygging og jektfart
Jekta
Jektbygginga
Skipsfart
Vegsamband
Nye veier
Bruer og skysskifter
Post
Telegraf og telefon
Kommunene
Økonomi
Fastskolen
Skoleutbygging
Folkehøgskole
En avrunding