tirsdag, 07.02.2023  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
 
 
 
 
 
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Årsakene til utvandringa

Forfatter: Jarle Skjei

Frimerke som markerer 150-års jubileet for utvandringen til Amerika i 1975. Frimerke fra Harald Sandsæters samling.

Når det gjelder utvandringa, snakker vi vanligvis om forhold som å skyve ut og trekke, eller ”push and pull” på engelsk.

Vi hadde tydelige eksempler på mennesker som vart tiltrukket av mulighetene i Amerika som i Kvam de første åra. Amerikabrev og billetter skapte etter hvert reiselyst. Etter hvert kom også noen tilbake, enten på besøk eller de vendte heim for godt. Noen hadde det ikke gått så svært godt med, mens andre hadde lykkes. Fra barndommen husker jeg gullgraveren fra Alaska, som kom heim og kjøpte seg gård.

På den andre sida var fattigdommen en kilde til at mange reiste. Som for eksempel den 7-årige gutten som reiste sammen med naboene fra den enslige mora. Han følte seg pressa ut, og ville ikke ha noe med gamlelandet å gjøre etterpå i følge datter hans. Han slo seg ned i Menomoney i Wisconsin, (legg merke til navnet). Han vart farmer i voksen alder, gifta seg med ei norsk emigrantjente og fikk 7 barn.

Utvandringa ebba ut før første verdenskrig, og i 20- og 30-åra var forholdene i USA like vanskelige som i gamlelandet.

Innledning
En oversikt over utviklinga
Oversikt over folketallet
Strandstedet
Soldater på Steinkjersannan
Gammel bebyggelse
Brygger på Nordsia
Nedre Elvegate
Fra strandsted til ladested
Byen utvikler seg
Viktige institusjoner etableres
Havn i elveløpet
Steinkjersannan
Bygdene i forandring: Det store hamskiftet
Nye vekster
Husdyrbruk
Nye driftsmåter
Gårdene i endring
Husmannsvesenet
Oversikt over husmannsplasser, husmenn med jord
Hvem vart husmann?
Plassene
Kostholdet
Innredningen
Husmann og bonde
Avvikling
Utvandringa til Amerika
Emigrasjonen. Utviklinga videre på 1800-tallet
Årsakene til utvandringa
Den første industriutbygginga
Virksomheter blir etablert
Oversikt over meierier
Landbruksutdanning
Brenneri
Teglverk
Trana Teglverk
Bergverk
Utbygginga ved Byafossen
De store sagbrukene i Bogen og Steinvika
Jektbygging og jektfart
Jekta
Jektbygginga
Skipsfart
Vegsamband
Nye veier
Bruer og skysskifter
Post
Telegraf og telefon
Kommunene
Økonomi
Fastskolen
Skoleutbygging
Folkehøgskole
En avrunding