tirsdag, 07.02.2023  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
 
 
 
 
 
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Den første industriutbygginga

Forfatter: Jarle Skjei

Østbyfossen Vasskraftmiljø ved Steinkjer. Midt på bildet ligger oppgangssaga, til venstre kverna og i bakgrunnen stampa. Foto: Harald Duklæt.

Interessen for utnytting av skogen kom også til Innherred etter at sjødistriktene vart avskoga. Her har vi første sagbruket ved Byafossen noen år før 1610. Det tok riktignok mange tiår før tømmer og sagbruk vart viktig i innerste del av fjorden. Det var ei sag ved Grøtan i Ogndal i 1630-åra.

Gjennombruddet kom i 1660-åra med 10 sager i Innherred. Tallet på sagbruk, ofte flomsager, varierte etter konjunkturene, men 1700-tallet var ei stortid for eierne, som oftest var borgere i Trondheim, dessuten embetsmenn. Før 1755 var heller ikke sagbruksdrifta regulert i Trøndelag. Rundt 1810 – 1815 gikk nok mange konkurs, og eierstrukturen endra seg.

Det var gårdssagene som dominerte, og det vart mange av dem. Av eksempel på større sager kan vi nevne Rygg sag som vart flytta til Forset. Denne saga var ått av et Trondheimsfirma, som solgte den til By Bruk i 1900. Ved By var det heile 5 sager ved midten av 1800-tallet.

Ellers var det kverner nær sagt i alle bekker alt fra 1600-tallet. Det kunne være opp til 8-9 kverner i en bekk. Det var da samordning når dammen skulle åpnes. Korn vart malt til husbehov. Den teknologien som vart brukt ved sagene og kvernene, vart også utnytta i stamping eller toving av ull. Schøning refererte på sin reise i Innherred i 1770-åra at stampemøller, eller muligens flere, fantes i Sparbu, bl.a. på Vådal.


Innledning
En oversikt over utviklinga
Oversikt over folketallet
Strandstedet
Soldater på Steinkjersannan
Gammel bebyggelse
Brygger på Nordsia
Nedre Elvegate
Fra strandsted til ladested
Byen utvikler seg
Viktige institusjoner etableres
Havn i elveløpet
Steinkjersannan
Bygdene i forandring: Det store hamskiftet
Nye vekster
Husdyrbruk
Nye driftsmåter
Gårdene i endring
Husmannsvesenet
Oversikt over husmannsplasser, husmenn med jord
Hvem vart husmann?
Plassene
Kostholdet
Innredningen
Husmann og bonde
Avvikling
Utvandringa til Amerika
Emigrasjonen. Utviklinga videre på 1800-tallet
Årsakene til utvandringa
Den første industriutbygginga
Virksomheter blir etablert
Oversikt over meierier
Landbruksutdanning
Brenneri
Teglverk
Trana Teglverk
Bergverk
Utbygginga ved Byafossen
De store sagbrukene i Bogen og Steinvika
Jektbygging og jektfart
Jekta
Jektbygginga
Skipsfart
Vegsamband
Nye veier
Bruer og skysskifter
Post
Telegraf og telefon
Kommunene
Økonomi
Fastskolen
Skoleutbygging
Folkehøgskole
En avrunding