tirsdag, 07.02.2023  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
 
 
 
 
 
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Virksomheter blir etablert

Forfatter: Jarle Skjei

Binde - et bygdesenter utvikles. Fra venstre ser vi skolen fra 1892, meieriet fra 1888, For Forbruksforening fra 1891 med poståpneri fra 1894 og gården Binde. Martin Binde overtok butikken og drev landhandel fra 1898. Foto: FGS.

Det var naturlig at den første industrien bygde på de råvarer som fantes. Første ute var jo tømmer og trelast. Mot slutten av 1800-tallet var utbygging av meieri det viktigste. Det første meieri vart bygd på By i Stod prestegjeld i 1847. Det var et lite ysteri som produserte smør og ost, satt i gang av David Andreas Gram. Det var melk fra By og nærliggende gårder som var råstoff. Det er antatt at 100-150 l melk vart behandla per. dag. For å forbedre produksjonen vart sveitseren Hubert ansatt som røkter og yster. Personer fra Sveits kom til Norge som røktere, derav betegnelsen på yrkesgruppen.

Ellers var det gjort forsøk med meieridrift i Øvre Kvam. Ordfører Ole O. Rygg anla et meieri i kjelleren på gården sin i 1850-åra. Det vart også etablert et privat meieri på Lund. Vi kan godt si at Lund meieri var forløperen til Steinkjer meieri, Det siste vart stifta i 1877. By meieri vart da nedlagt. Det vart også oppretta et lite meieri på Åsan i Stod, som vi kan si var forløperen til Binde meieri.

Innledning
En oversikt over utviklinga
Oversikt over folketallet
Strandstedet
Soldater på Steinkjersannan
Gammel bebyggelse
Brygger på Nordsia
Nedre Elvegate
Fra strandsted til ladested
Byen utvikler seg
Viktige institusjoner etableres
Havn i elveløpet
Steinkjersannan
Bygdene i forandring: Det store hamskiftet
Nye vekster
Husdyrbruk
Nye driftsmåter
Gårdene i endring
Husmannsvesenet
Oversikt over husmannsplasser, husmenn med jord
Hvem vart husmann?
Plassene
Kostholdet
Innredningen
Husmann og bonde
Avvikling
Utvandringa til Amerika
Emigrasjonen. Utviklinga videre på 1800-tallet
Årsakene til utvandringa
Den første industriutbygginga
Virksomheter blir etablert
Oversikt over meierier
Landbruksutdanning
Brenneri
Teglverk
Trana Teglverk
Bergverk
Utbygginga ved Byafossen
De store sagbrukene i Bogen og Steinvika
Jektbygging og jektfart
Jekta
Jektbygginga
Skipsfart
Vegsamband
Nye veier
Bruer og skysskifter
Post
Telegraf og telefon
Kommunene
Økonomi
Fastskolen
Skoleutbygging
Folkehøgskole
En avrunding