søndag, 24.10.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
 
 
 
 
 
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Landbruksutdanning

Forfatter: Jarle Skjei

Gammelt postkort med Vårtun Hagebruksskole i forgrunnen. Foto: Egge Historielag.

Det var naturlig at spørsmålet om landbruksskole oppsto omtrent samtidig med meierispørsmålet. Amtformannskapet tok opp saka alt i 1845. Det vart etablert en landbruksskole på By i 1850 som besto i 16 år. Behovet var til stede og ungdommer fra Nord-Trøndelag gikk på landbruksskole på Rotvoll ved Trondheim etter nedleggelsen i Nord-Trøndelag. Spørsmålet om en egen landbruksskole vart tatt opp igjen av amtsformannskapet, og Mære landbruksskole vart oppretta i 1895. Hagebruksskole for kvinner kom også i gang på den tida på Vårtun i Eggelia.

Innledning
En oversikt over utviklinga
Oversikt over folketallet
Strandstedet
Soldater på Steinkjersannan
Gammel bebyggelse
Brygger på Nordsia
Nedre Elvegate
Fra strandsted til ladested
Byen utvikler seg
Viktige institusjoner etableres
Havn i elveløpet
Steinkjersannan
Bygdene i forandring: Det store hamskiftet
Nye vekster
Husdyrbruk
Nye driftsmåter
Gårdene i endring
Husmannsvesenet
Oversikt over husmannsplasser, husmenn med jord
Hvem vart husmann?
Plassene
Kostholdet
Innredningen
Husmann og bonde
Avvikling
Utvandringa til Amerika
Emigrasjonen. Utviklinga videre på 1800-tallet
Årsakene til utvandringa
Den første industriutbygginga
Virksomheter blir etablert
Oversikt over meierier
Landbruksutdanning
Brenneri
Teglverk
Trana Teglverk
Bergverk
Utbygginga ved Byafossen
De store sagbrukene i Bogen og Steinvika
Jektbygging og jektfart
Jekta
Jektbygginga
Skipsfart
Vegsamband
Nye veier
Bruer og skysskifter
Post
Telegraf og telefon
Kommunene
Økonomi
Fastskolen
Skoleutbygging
Folkehøgskole
En avrunding