mandag, 06.02.2023  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
 
 
 
 
 
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Brenneri

Forfatter: Jarle Skjei

Destillasjonsapparat for sprit. Kjølerøret gikk fra toppen og gjennom ei vasstønne, men det er nå borte. Foto: Harald Duklæt.

Folk hadde brent til husbruk og til tuskhandel i årtier. Spesielt på strandstedet under militærtjeneste og handel høst og vår med fosningene fikk brennevinet avsetning. Forbruket på landsbasis var større i 1840-åra enn 2000-2010. Drukkenskap var et stort problem og det vart vedtatt begrensninger i brennevinsbrenninga. Bare kjeler på minst 40 potter, altså 20 liter fikk bevilling. Det førte til at det vart fire brennerier i fylket, hvorav ett vart etablert på By.

Tidligere var korn råstoffet, men vart nå erstatta av potet. Vi har ikke tall for produksjonen på By, men i følge oppgaver fra Steinkjer Toldsted vart det i 1863 sendt 120 000 liter brennevin til andre steder. Lokalt vart det konsumert 2 000 liter, omsatt i de tre utsalga på Steinkjer. I tillegg til brenneriet på By var det også et lite bryggeri som gikk inn i 1870. Ti år etterpå var det også slutt for brenneriet.

Innledning
En oversikt over utviklinga
Oversikt over folketallet
Strandstedet
Soldater på Steinkjersannan
Gammel bebyggelse
Brygger på Nordsia
Nedre Elvegate
Fra strandsted til ladested
Byen utvikler seg
Viktige institusjoner etableres
Havn i elveløpet
Steinkjersannan
Bygdene i forandring: Det store hamskiftet
Nye vekster
Husdyrbruk
Nye driftsmåter
Gårdene i endring
Husmannsvesenet
Oversikt over husmannsplasser, husmenn med jord
Hvem vart husmann?
Plassene
Kostholdet
Innredningen
Husmann og bonde
Avvikling
Utvandringa til Amerika
Emigrasjonen. Utviklinga videre på 1800-tallet
Årsakene til utvandringa
Den første industriutbygginga
Virksomheter blir etablert
Oversikt over meierier
Landbruksutdanning
Brenneri
Teglverk
Trana Teglverk
Bergverk
Utbygginga ved Byafossen
De store sagbrukene i Bogen og Steinvika
Jektbygging og jektfart
Jekta
Jektbygginga
Skipsfart
Vegsamband
Nye veier
Bruer og skysskifter
Post
Telegraf og telefon
Kommunene
Økonomi
Fastskolen
Skoleutbygging
Folkehøgskole
En avrunding