mandag, 06.02.2023  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
 
 
 
 
 
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Teglverk

Forfatter: Jarle Skjei

Kappebord for drensrør fra Laup Teglverk i Stod. (Egge Museum). Foto: Harald Duklæt.

Omkring midten av 1800-tallet var det flere små teglverk i Steinkjerdistriktet. Skottene som kom til By, sørga for grøfting og de hadde behov for drensrør. Dessuten var det behov for murstein og takstein.

Teglverket på By vart bygd øst for gården i Jordfallet. Det var et gammelt rasområde der det selvfølgelig var mye leire. Bygging av teglovnen sto ferdig i 1847. Flere teglverk vart bygd noen år seinere, på Dal i 1853 og en tre-fire år seinere på Kvam i Kvam. Ellers var det teglverk på Ho (Haug) og Forfang. Det som var lengst i drift, var Haug Teglverk. På Laup i Stod var det bygd et teglverk mot slutten av 1800-tallet og var i drift til 1957. Der produserte de vesentlig takstein forma for hånd og brent i kasseovn. I Sparbu var det flere: på Hafstad, Vekre og Øvre Mære. På Ryan var det 2. Teglverket på Øvre Mære var det eldste og var i drift fra 1830-40-åra til 1908.

Alt vart forma av hånd og brent i periodiske ovner. I tillegg til takstein produserte de litt murstein på teglverka i Sparbu.

Innledning
En oversikt over utviklinga
Oversikt over folketallet
Strandstedet
Soldater på Steinkjersannan
Gammel bebyggelse
Brygger på Nordsia
Nedre Elvegate
Fra strandsted til ladested
Byen utvikler seg
Viktige institusjoner etableres
Havn i elveløpet
Steinkjersannan
Bygdene i forandring: Det store hamskiftet
Nye vekster
Husdyrbruk
Nye driftsmåter
Gårdene i endring
Husmannsvesenet
Oversikt over husmannsplasser, husmenn med jord
Hvem vart husmann?
Plassene
Kostholdet
Innredningen
Husmann og bonde
Avvikling
Utvandringa til Amerika
Emigrasjonen. Utviklinga videre på 1800-tallet
Årsakene til utvandringa
Den første industriutbygginga
Virksomheter blir etablert
Oversikt over meierier
Landbruksutdanning
Brenneri
Teglverk
Trana Teglverk
Bergverk
Utbygginga ved Byafossen
De store sagbrukene i Bogen og Steinvika
Jektbygging og jektfart
Jekta
Jektbygginga
Skipsfart
Vegsamband
Nye veier
Bruer og skysskifter
Post
Telegraf og telefon
Kommunene
Økonomi
Fastskolen
Skoleutbygging
Folkehøgskole
En avrunding