søndag, 24.10.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
 
 
 
 
 
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Utbygginga ved Byafossen

Forfatter: Jarle Skjei

"Bye Gaard og Brug i Stoed, seet fra Øst d. 11. Septbr 1849". Trondhjemmeren Bernt Theodor Aas reiste rundt og tegna og malte det han opplevde. Kilde/rettighetshaver se nedenfor.

Da brenneriet vart nedlagt i 1883, ønska Jakob Gram en annen industriell bedrift som erstatning. Mange hadde blitt arbeidsledige og det var ledig kapasitet i fossen. Kvernene gikk, men den konkurrerende kverna i Steinkjerfossen var blitt modernisert. Sagbruket på Helgesida hadde blitt modernisert og hadde både sirkelsag, silkesag (oppgangssag med flere blad) og kantsag. Den nye virksomheten vart Stenkjær Uldspinneri, bygd i 1888. Til å begynne med tok den nye bedriften mot leiespinning, men etter et par år vart bedriften utvida til både veveri og fargeri. Maskinene i spinneriet vart drevet av en vassturbin, men i tillegg vart det bygd et lite elektrisitetsverk i 1898. Shoddymaskinen, (reiv opp ullfiller til ull), hadde drivkraft fra en elektrisk motor. Ellers gikk strømmen til lys i fabrikken og til lys på gården. Dette var ei storhending i bygdene her omkring.

Etter vanskelige tider i slutten av i 1870 og 80-åra begynte konjunkturene å bedre seg. Helge-Rein-By bruk med møller, sagbruk, teglverk, fossefall og skoger vart kjøpt av et konsortium. Samtidig som de sikra seg bruket, kjøpte de også Nordsjø sag i Eggebogen, som kunne ta skurtømmeret. De gamle og forholdsvis små sagbruka ved Byafossen og Støa vart nedlagt. Tresliperiet vart satt i gang ut på høsten i 1897. Det var en arbeidsplass som skulle bestå i mange tiår.

Kilde og rettighetshaver til bildet.

Innledning
En oversikt over utviklinga
Oversikt over folketallet
Strandstedet
Soldater på Steinkjersannan
Gammel bebyggelse
Brygger på Nordsia
Nedre Elvegate
Fra strandsted til ladested
Byen utvikler seg
Viktige institusjoner etableres
Havn i elveløpet
Steinkjersannan
Bygdene i forandring: Det store hamskiftet
Nye vekster
Husdyrbruk
Nye driftsmåter
Gårdene i endring
Husmannsvesenet
Oversikt over husmannsplasser, husmenn med jord
Hvem vart husmann?
Plassene
Kostholdet
Innredningen
Husmann og bonde
Avvikling
Utvandringa til Amerika
Emigrasjonen. Utviklinga videre på 1800-tallet
Årsakene til utvandringa
Den første industriutbygginga
Virksomheter blir etablert
Oversikt over meierier
Landbruksutdanning
Brenneri
Teglverk
Trana Teglverk
Bergverk
Utbygginga ved Byafossen
De store sagbrukene i Bogen og Steinvika
Jektbygging og jektfart
Jekta
Jektbygginga
Skipsfart
Vegsamband
Nye veier
Bruer og skysskifter
Post
Telegraf og telefon
Kommunene
Økonomi
Fastskolen
Skoleutbygging
Folkehøgskole
En avrunding