tirsdag, 07.02.2023  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
 
 
 
 
 
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

De store sagbrukene i Bogen og Steinvika

Forfatter: Jarle Skjei

Selvig Dampsag & Høvleri. (Paradisbukta). © Egge historielag 2011/Lars Lilleby Macedo.

Det var mange gårdssager rund omkring i Beitstad, Stod og Sparbu på slutten av 1800-tallet. De vart drevet av vasskraft og hadde sirkelsag. I nåværende Beitstad og Ogndal var det også dampsag og høvleri. Tømmer og trelast hadde fortsatt stor betydning i Steinkjer og vi fikk store virksomheter med grunnlag i de store tømmermengdene som fantes i bygdene. Det var Stenvigen Dampsag (1874), Nordsjø Brug (1880) og Selvig Dampsag og høvleri (1896). Steinkjær Dampsag og høvleri vart etablert 1909, men forhistoria går tilbake til 1890-åra, da planer om opprettelse av et treforedlingsanlegg for Snåsa, Stod og Egge vart lagt fram av Eluseus Ramberg. Han hadde tilbud om kjøp av Forset bruk. Den handelen gikk til By bruk. I stedet stifta han Sunnan Treforedlingsamlag, som også kjøpte bedriften til jektskipsbygger Nils Ovesen.

Virksomheten på By og på Nordsileiret/Eggebogen/Steinvika representerte forstadiet til den nye tida innafor industribygging. Neste steg var ny energi, nemlig elektrisitet og den nye arbeidsdagen som vart et slagord fra 1905.

Stenvigen Dampsag Meraakerbruget. (Bommen, Nedre Steinvikvei). © Egge historielag 2011.

Strindmo trevarefabrikk i Eggebogen ble grunnlagt i 1899, og representerer en tidlig industriutbygging. Foto fra Solvor Nordsveen.

Innledning
En oversikt over utviklinga
Oversikt over folketallet
Strandstedet
Soldater på Steinkjersannan
Gammel bebyggelse
Brygger på Nordsia
Nedre Elvegate
Fra strandsted til ladested
Byen utvikler seg
Viktige institusjoner etableres
Havn i elveløpet
Steinkjersannan
Bygdene i forandring: Det store hamskiftet
Nye vekster
Husdyrbruk
Nye driftsmåter
Gårdene i endring
Husmannsvesenet
Oversikt over husmannsplasser, husmenn med jord
Hvem vart husmann?
Plassene
Kostholdet
Innredningen
Husmann og bonde
Avvikling
Utvandringa til Amerika
Emigrasjonen. Utviklinga videre på 1800-tallet
Årsakene til utvandringa
Den første industriutbygginga
Virksomheter blir etablert
Oversikt over meierier
Landbruksutdanning
Brenneri
Teglverk
Trana Teglverk
Bergverk
Utbygginga ved Byafossen
De store sagbrukene i Bogen og Steinvika
Jektbygging og jektfart
Jekta
Jektbygginga
Skipsfart
Vegsamband
Nye veier
Bruer og skysskifter
Post
Telegraf og telefon
Kommunene
Økonomi
Fastskolen
Skoleutbygging
Folkehøgskole
En avrunding