tirsdag, 07.02.2023  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
 
 
 
 
 
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Jektbygging og jektfart

Forfatter: Jarle Skjei

Jekter langs bryggene ved Grindbergfjæra. Foto fra Aage Langhammer.

Jektfart i Innherred forbindes i dag med oppblomstringa i denne næringsgreina i andre halvdel av 1800-tallet. Jekta gikk i fraktfart på kysten og reiste på handelsferder så langt nord og øst som landet vårt rekker - og kanskje enda litt lengre. Jektbruket eller jektfarten i Innherred og Steinkjer nådde sitt høydepunkt i 1870- og 80-åra. På den tida var det neppe noe annet distrikt i landet som kunne oppvise noe tilsvarende. Når denne farten fikk slikt oppsving, har det nok sammenheng med liberaliseringa av næringslivet, og at Trondheimsprivilegiene vart oppheva. Jektfarten oppsto naturligvis ikke plutselig. Det hadde vært fraktfart inne i fjorden i mange århundrer, men tidligere for de sjelden utafor Agdenes.

Innledning
En oversikt over utviklinga
Oversikt over folketallet
Strandstedet
Soldater på Steinkjersannan
Gammel bebyggelse
Brygger på Nordsia
Nedre Elvegate
Fra strandsted til ladested
Byen utvikler seg
Viktige institusjoner etableres
Havn i elveløpet
Steinkjersannan
Bygdene i forandring: Det store hamskiftet
Nye vekster
Husdyrbruk
Nye driftsmåter
Gårdene i endring
Husmannsvesenet
Oversikt over husmannsplasser, husmenn med jord
Hvem vart husmann?
Plassene
Kostholdet
Innredningen
Husmann og bonde
Avvikling
Utvandringa til Amerika
Emigrasjonen. Utviklinga videre på 1800-tallet
Årsakene til utvandringa
Den første industriutbygginga
Virksomheter blir etablert
Oversikt over meierier
Landbruksutdanning
Brenneri
Teglverk
Trana Teglverk
Bergverk
Utbygginga ved Byafossen
De store sagbrukene i Bogen og Steinvika
Jektbygging og jektfart
Jekta
Jektbygginga
Skipsfart
Vegsamband
Nye veier
Bruer og skysskifter
Post
Telegraf og telefon
Kommunene
Økonomi
Fastskolen
Skoleutbygging
Folkehøgskole
En avrunding