lørdag, 27.11.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
 
 
 
 
 
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Jektbygginga

Forfatter: Jarle Skjei

Jektbyggere på Nordsileiret. Mannen i forgrunnen er verftseier Ovesen sammen med kone og deres to døtre. Foto: Henriksen. © Egge historielag 2011/Lars Lilleby Macedo.

Mange av jektene vart bygd på vestsida av fjorden, men også her inne vart det bygd en del. Hjellosen og Elnan var jektbyggeplasser i Beitstad. I Sparbu var det ikke noen sentral byggeplass, bortsett fra Steinkjerstranda der jektbygging tok til først i 1850-åra. I Egge foregikk det bygging i Steinvika, Eggebogen og Nordsileiret. Brødrene Martin og Nils Ovesen var dyktige verftsfolk i Eggebogen. Nils Ovesen starta eget verft for jektbygging inntil han i 1887 som skipsbygggermester vart leder av A/S Steinkjer Verftssamlags skipsygging på Nordsileiret (Dampsagaområdet). Han representerer også avslutningen av jektbyggeriet i Innherred/Indre Trondheimsfjord og overgang til andre typer fartøyer med annen drivkraft enn vind og seil.

Innledning
En oversikt over utviklinga
Oversikt over folketallet
Strandstedet
Soldater på Steinkjersannan
Gammel bebyggelse
Brygger på Nordsia
Nedre Elvegate
Fra strandsted til ladested
Byen utvikler seg
Viktige institusjoner etableres
Havn i elveløpet
Steinkjersannan
Bygdene i forandring: Det store hamskiftet
Nye vekster
Husdyrbruk
Nye driftsmåter
Gårdene i endring
Husmannsvesenet
Oversikt over husmannsplasser, husmenn med jord
Hvem vart husmann?
Plassene
Kostholdet
Innredningen
Husmann og bonde
Avvikling
Utvandringa til Amerika
Emigrasjonen. Utviklinga videre på 1800-tallet
Årsakene til utvandringa
Den første industriutbygginga
Virksomheter blir etablert
Oversikt over meierier
Landbruksutdanning
Brenneri
Teglverk
Trana Teglverk
Bergverk
Utbygginga ved Byafossen
De store sagbrukene i Bogen og Steinvika
Jektbygging og jektfart
Jekta
Jektbygginga
Skipsfart
Vegsamband
Nye veier
Bruer og skysskifter
Post
Telegraf og telefon
Kommunene
Økonomi
Fastskolen
Skoleutbygging
Folkehøgskole
En avrunding